Branże

Kolej

Efektywne wykorzystanie sieci kolejowych nieodmiennie wpływa na możliwości rozwoju gospodarczego kraju. Dzięki funduszom europejskim kolej może inwestować zarówno w tworzenie bogatej i interesującej oferty przewozów pasażerskich, jak i konkurować z transportem drogowym w zakresie przewozów towarowych. Rozwój tej gałęzi gospodarki wpisuje się w politykę proekologiczną oraz, poprzez inwestycje w innowacyjne i technologicznie zaawansowane systemy, dba o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu kolejowego.

 

Mobilność

Dzięki gwałtownemu rozwojowi nowych technologii mobilność ludzi urosła do rangi bardzo ważnej kwestii społecznej. Codziennie pokonujemy wiele kilometrów korzystając z różnych form transportu, a możliwość wygodnego przemieszczania się wpływa na pozostałe dziedziny naszego życia. Car-sharing, bike-sharing, transport intermodalny czy nowoczesne aplikacje na telefony pozwalają na zupełnie nowe możliwości organizacji podróży.

 

Transport publiczny

Polskie miasta, jeśli chcą się rozwijać i stawać aglomeracjami nowoczesnymi, muszą nauczyć się myśleć o transporcie publicznym w sposób systemowy. Zintegrowany transport zbiorowy musi być łatwo dostępny dla wszystkich grup pasażerów (w tym niepełnosprawnych i osób starszych), atrakcyjny cenowo i energooszczędny. Pomagamy miastom i metropoliom kreować system komunikacji oparty na nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych, a jednocześnie przyjazny dla użytkowników.

 

Infrastruktura

Przez infrastrukturę rozumiemy te elementy środowiska życia człowieka, które nie powstały naturalnie. W głównej mierze myślimy tu o wieloletnich i wielomilionowych inwestycjach , które umożliwiły transport – drogach, torach, mostach, spławnych rzekach. Jednak nie zapominamy również o systemach infrastruktury przesyłowej skupionej wokół dostarczanie niezbędnych do funkcjonowania zasobów jak energetyka czy telekomunikacja. Żaden z tych systemów nie może i nie będzie funkcjonował w oderwaniu od pozostałych. Świadomość tych współzależności jest sednem naszego profesjonalizmu.

 

Lotnictwo

Nowoczesne lotnictwo w Polsce stoi przed wieloma wyzwaniami, szczególnie w zakresie wyznaczenia priorytetów inwestycyjnych oraz dopasowania się do przepisów i przemian następujących w całej Unii Europejskiej. Jasna strategia dotycząca zarówno efektywnego zarządzania dostępną infrastrukturą, jak i dbałość o doświadczenia pasażerów będą kluczowe dla dalszego rozwoju tej dziedziny w najbliższych latach.