O TOR

Kim jesteśmy?

Zespół Doradców Gospodarczych TOR jest jedną z wiodących polskich firm doradczych. Specjalizujemy się w usługach obejmujących dynamicznie zmieniające się obszary: od infrastruktury transportowej i przesyłowej, poprzez kolej oraz systemy transportu publicznego, aż po zarządzanie ruchem powietrznym i zagadnienia związane z przestrzenią miejską.

Naszym Partnerom pomagamy w osiąganiu celów, analizując stojące przed nimi wyzwania pod względem ekonomicznym, prawnym i technicznym. Pomagamy te wyzwania poznać i zrozumieć, zdefiniować rozwiązania oraz sojuszników.  Gromadzimy wiedzę i edukujemy rynek. Rozmawiamy z rynkami za pośrednictwem naszych specjalistycznych portali i szerokiej obecności w mediach, w tym w mediach społecznościowych. Nasi eksperci często zabierają głos w debacie publicznej, komentując wydarzenia, którymi żyje opinia publiczna. Badamy, komentujemy, tworzymy raporty i analizy a także wydarzenia kongresowe i konferencyjne, debaty eksperckie oraz specjalistyczne seminaria, służące merytorycznej dyskusji, wymianie poglądów i pozyskiwaniu ważnych informacji o branżach, którymi się zajmujemy.

 

Znaczenie

Działalność Zespołu Doradców Gospodarczych TOR to nie tylko aktywność biznesowa, ale także tworzenie i wspieranie niezależnych inicjatyw dążących do budowania świadomości istotnej roli mobilności, infrastruktury i kolei w rozwoju Polski  i jej gospodarki.

Przez wiele lat swej działalności, ZDG TOR przyczynił się do powstania i rozwoju wielu inicjatyw integrujących środowisko i umożliwiających dzielenie się wyspecjalizowaną wiedzą. Od 2000 r. działamy między innymi poprzez Forum Kolejowe – Railway Business Forum (RBF), które jest największym związkiem pracodawców aktywnych w obszarze transportu kolejowego.

 

Grupa ZDG TOR

Grupa ZDG TOR to szereg ściśle zintegrowanych, ale wyspecjalizowanych podmiotów i pionów biznesowych. W skład grupy oprócz spółki wiodącej, tj. Zespołu Doradców Gospodarczych TOR sp. z o.o. wchodzi specjalistyczna spółka doradcza TOR Certyfikacje sp. z o.o., świadczące analizy strategiczne i usługi doradcze związane z zarządzaniem procesami jakościowymi w infrastrukturze kolejowej, transporcie publicznym i procesach logistycznych, a także kwestiami dotyczącymi regulacji bezpieczeństwa w przewozach kolejowych. Grupa ZDG TOR to także profesjonalne usługi doradcze w obszarze komunikacji realizowane przez spółkę KomunikaTOR sp. z o.o.  oraz piony biznesowe TOR Konferencje i TOR Wydawnictwo, tworzące grupę branżowych mediów i wydarzeń. Od 2017 roku pod marką Placemakers.pl oferujemy wsparcie dla branży nieruchomości w zakresie budowy tożsamości miejsc i inwestycji.

 

TOR Wydawnictwo

W dzisiejszych czasach kluczem do efektywnego działania jest dostęp do rzetelnych informacji – misję tę realizujemy poprzez działanie pionu wydawniczego.

Jesteśmy wydawcami magazynu „Rynek Kolejowy” – miesięcznika, który na przestrzeni lat stał się najważniejszym branżowym drukowanym medium kolejowym skierowanym zarówno do zarządzających firmami związanymi z branżą transportu szynowego, jak i pracowników tych podmiotów, a także do miłośników kolejnictwa.

Nasza działalność informacyjna to także popularne portale internetowe, zawierające aktualne informacje na temat, tego co dzieje się w branży. To serwisy rynek-kolejowy.pl, transport-publiczny.pl, rynekinfrastruktury.pl oraz rynek-lotniczy.pl. Dzięki pracy naszych dziennikarzy docieramy do setek tysięcy osób dziennie z najświeższymi i najważniejszymi informacjami. Eksperci i analitycy TOR są również aktywnymi komentatorami, dla zewnętrznych mediów, wydarzeń z zakresu naszych specjalizacji.

 

 

 

 

 

Więcej informacji udziela:

Łukasz Malinowski

lukasz.malinowski@tor-wydawnictwo.pl

tel.:  +48 664 461 965

 

TOR Konferencje

Jesteśmy także organizatorami różnorodnych wydarzeń branżowych, będących platformą wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami odpowiedzialnymi za tworzenie i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań oraz idei. W organizowanych przez nas spotkaniach – kongresach, konferencjach i debatach – biorą udział decydenci, managerowie, przedstawiciele różnych szczebli władzy oraz reprezentanci świata nauki.

W trakcie wieloletniej działalności udało nam się wykreować projekty konferencyjne podczas których prowadzone są dyskusje o najważniejszych wydarzeniach, planach i problemach dotyczących szeroko pojmowanej branży transportowej w Polsce i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Kongres Kolejowy – największe i najbardziej prestiżowe wydarzenie konferencyjne w branży transportu szynowego, organizowane przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR wspólnie z Forum Kolejowym – Railway Business Forum. Wszystkie dotychczasowe edycje Kongresu miały ogromne znaczenie dla branży transportu kolejowego w naszym kraju oraz były jedyną tak szeroką platformą dyskusji poświęconej polskiemu kolejnictwu. W każdym roku udział w dyskusjach bierze kilkaset osób ze świata polityki, samorządu, nauki, biznesu i przemysłu.

 

Kongres Transportu Publicznego – największe w Polsce wydarzenie konferencyjne poświęcone aspektom szeroko pojmowanej mobilności i transportu zbiorowego w miastach, aglomeracjach i regionach. Jest ono niepowtarzalną okazją do wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami organizatorów transportu publicznego, przewoźników, producentów rozwiązań, a także organizacji zrzeszających te podmioty.

 

Kongres Infrastruktury Polskiej – wydarzenie konferencyjne poświęcone kondycji branży infrastruktury transportowej, szansom i problemom przed nią stojącym. Co roku gromadzi ono szerokie grono ekspertów, polityków, samorządowców i managerów firm aktywnych w tej sferze.

 

Kongres Rynku Lotniczego – po kilku latach organizowania Forum Lotniczego, specjalistycznego spotkania ludzi, którzy kształtują polski rynek lotniczy, zdecydowaliśmy się na stworzenie Kongresu Rynku Lotniczego, czyli wydarzenia, które zintegruje branżę lotniczą, kosmiczną i pojazdów bezzałogowych.

 

Więcej o naszych wydarzeniach konferencyjnych na: tor-konferencje.pl

Więcej informacji udziela:

Iwona Basa

iwona.basa@tor-wydawnictwo.pl

tel.: +48 728 518 765

 

TOR Akademia

TOR AKADEMIA to nazwa naszego centrum szkoleniowego. Mamy dostęp do wewnętrznych i zewnętrznych zasobów wiedzy eksperckiej. Przygotowujemy wysoko cenione specjalistyczne spotkania o charakterze otwartym i zamkniętym.

Więcej o wydarzeniach pod szyldem TOR Akademia na: tor-konferencje.pl

Więcej informacji udziela:

Katarzyna Łubianka

katarzyna.lubianka@tor-wydawnictwo.pl

 

Raporty i analizy

Jesteśmy ośrodkiem eksperckim i wierzymy, że naszą rolą jest dzielenie się wiedzą. Od lat Zespół Doradców Gospodarczych TOR przygotowuje opracowania, których celem jest wywołanie publicznej debaty nad potrzebą zmian w sektorach, które leżą nam na sercu. Przygotowywaliśmy między innymi Białe Księgi Kolei, Infrastruktury i Transportu Publicznego.

Na bieżąco analizujemy także polski rynek taboru kolejowego i tramwajowego. Raport „Railway Rolling Stock in Poland” jest cyklicznie aktualizowanym, anglojęzycznym opracowaniem szczegółowo opisującym rynek eksploatacji, produkcji i modernizacji taboru kolejowego w Polsce.