PL / EN

PUBLIKACJE

kolej i infrastruktura

BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE W POLSCE DO 2030 ROKU

W imieniu Railway Business Forum – organizacji zrzeszającej największe polskie firmy z branży kolejowej i infrastrukturalnej – zapraszam do zapoznania się z raportem dotyczącym perspektyw budownictwa infrastrukturalnego w Polsce. Na potrzeby przygotowania niniejszego raportu dokonaliśmy szeroko zakrojonej analizy danych udostępnionych przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego – zamawiających, wykonawców i podwykonawców. Przeprowadziliśmy też szereg rozmów z przedstawicielami członków RBF, zarówno spośród głównych wykonawców jak i branż podwykonawczych. Postaraliśmy się podejść do analiz przekrojowo – raport opisuje zarówno sytuację w inwestycjach kolejowych jak i drogowych.

Zarówno analiza danych statystycznych jak i deklaracje członków Forum doprowadziły nas do głównego wniosku: jesteśmy u progu największego boomu inwestycyjnego w historii. Skala projektów przeznaczonych do realizacji w ramach szeregu programów uchwalonych na poziomie krajowym jest bez wątpienia bezprecedensowa. Wykonanie tak ambitnego planu stanowi ogromne wyzwanie dla wszystkich zaangażowanych firm, instytucji administracji rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych oraz lokalnych społeczności, które będą bezpośrednio stronami i beneficjentami tych inwestycji. Sukces zaplanowanych przedsięwzięć będzie zależeć od umiejętności konstruktywnej współpracy, sprawnego podejmowania decyzji, koordynacji działań i wreszcie – rozwiazywania problemów.

Niniejszy raport stanowi próbę jak najdokładniejszej prognozy skali inwestycji realizowanych w perspektywie do 2030 roku, wraz z opisaniem głównych barier rozwoju i rekomendacji dla ich przezwyciężenia. Mamy nadzieję, że dzięki publikacji niniejszego raportu wniesiemy do publicznej dyskusji nową wiedzę i nowy punkt widzenia.

Pobierz Publikację

Wpisz e-mail na jaki mamy wysłać publikację.

Pola obowiązkowe

Obowiązek informacyjny pod checkboxami: Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o., ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa. NIP: 1132041930, KRS: 0000133090. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę się kontaktować pod adresem e-mail: Posiada Pani/Pan prawo do: wycofania ww. zgód w dowolnym momencie; dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (zgodnie z art. 21 RODO); wniesienia skargi do Prezesa UODO. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Więcej w Polityce Prywatności