O TOR

Wieloletnie doświadczenie

Najlepsza wiedza o rynku

Szeroki zakres działań

Bogate portfolio

Elastyczność

Działania non-profit


BRANŻE

Kolej

Efektywne wykorzystanie sieci kolejowych nieodmiennie wpływa na możliwości rozwoju gospodarczego kraju.

Mobilność

Dzięki gwałtownemu rozwojowi nowych technologii mobilność ludzi urosła do rangi bardzo ważnej kwestii społecznej.

Transport publiczny

Zintegrowany transport zbiorowy musi być łatwo dostępny dla wszystkich grup pasażerów (w tym niepełnosprawnych i osób starszych), atrakcyjny cenowo i energooszczędny.

Infrastruktura

Przez infrastrukturę rozumiemy te elementy środowiska życia człowieka, które nie powstały naturalnie.

Lotnictwo

Nowoczesne lotnictwo w Polsce stoi przed wieloma wyzwaniami, szczególnie w zakresie wyznaczenia priorytetów inwestycyjnych.