PL / EN

PUBLIKACJE

miasta i mobilność

Polska turystyka rowerowa w pigułce

Raport „Polska turystyka rowerowa w pigułce” to nie tylko zestawienie podstawowych faktów na temat tego sektora, ale także inspirująca podróż przez krajobrazy, historię i wyzwania związane z rozwojem branży.

Opracowanie zawiera analizę trendów – zarówno światowych, jak i europejskich – wpływających na rozwój różnych aspektów turystyki rowerowej. Jego autorzy opisują zarówno kwestie infrastrukturalne, jak i te dotyczące bazy noclegowej, gastronomicznej, czy serwisowej. Raport podejmuje również zagadnienia dotyczące regulacji prawnych i strategii kształtujących segment turystyki związanej z wykorzystaniem jednośladów.

Turystyka rowerowa jest dostępna praktycznie dla każdego. Przyczynia się ona do zmniejszania ruchu drogowego, emisji zanieczyszczeń oraz ogólnej poprawy bezpieczeństwa i jakości życia ludzi. Oznacza to, że inwestycje w tę część szeroko pojmowanej gospodarki, stanowią istotny element realizacji założeń idei zrównoważonego rozwoju.

Raport odpowiada na pytanie, w jaki sposób władze różnych szczebli powinny działać, aby premiować i rozwijać turystykę rowerową – zwłaszcza w zakresie odpowiedniej infrastruktury. Wskazuje także na konieczność uwzględniania roli wykorzystania jednośladów w rozmaitych dokumentach strategicznych i koncepcyjnych.

Autorzy opracowania wspominają także o standardach infrastruktury liniowej oraz punktowej, a także opisują znaczenie jej integracji z transportem zbiorowym. Bardzo istotnym zagadnieniem podjętym w raporcie jest bezpieczeństwo rowerzystów i rowerów. Przeanalizowane zostały także kwestie odpowiedniej promocji turystyki rowerowej w naszym kraju.

Wszystko to warunkuje perspektywy rozwoju turystyki rowerowej w Polsce – a te są bardzo obiecujące. Można zakładać, że branża ta, dzięki rozwojowi infrastruktury i podmiotów z nią powiązanych (m.in. bazy noclegowej), w najbliższych latach będzie dynamicznie rosnąć. Raport wskazuje, jakie działania warto podejmować, aby wspierać rozwój turystyki rowerowej.


Patronaty

Pobierz Publikację

Wpisz e-mail na jaki mamy wysłać publikację.

Pola obowiązkowe

Obowiązek informacyjny pod checkboxami: Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o., ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa. NIP: 1132041930, KRS: 0000133090. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę się kontaktować pod adresem e-mail: Posiada Pani/Pan prawo do: wycofania ww. zgód w dowolnym momencie; dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (zgodnie z art. 21 RODO); wniesienia skargi do Prezesa UODO. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Więcej w Polityce Prywatności