PL / EN

USŁUGI

analityka

Bezpieczeństwo ruchu drogowego z wykorzystaniem dronów i AI

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Bezpieczeństwo, jest jedną a z podstawowych potrzeb człowieka, zgodnie z hierarchią potrzeb piramidy Maslowa. Pojęcie bezpieczeństwo ruchu drogowego (BRD) obejmuje, w szczególności, zagadnienia dotyczące zapewniania bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego (w tym także pieszym). Obecnie realizowany Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2021-2030 wskazuje na najważniejsze z wyzwania:   

 • wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w oparciu o najlepsze i najskuteczniejsze rozwiązania   
 • bezpieczne i odpowiedzialne zachowania wszystkich użytkowników ruchu drogowego  
 • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wdrażanie optymalnych rozwiązań infrastrukturalnych oraz skuteczne zarządzanie prędkością  
 • wysoki poziom bezpieczeństwa wszystkich pojazdów poruszających się po drogach   
 • szybkie i skuteczne ratownictwo oraz opieka powypadkowa   

Według statystyk Komendy Głównej Policji w 2023 roku miało miejsce 20936 wypadków drogowych, w efekcie których śmierć poniosły 1893 osoby. Oznacza to, że ubiegłym roku na skutek wypadków drogowych średnio każdego dnia zginęło 5 osób, 66 zostało rannych, a średnia liczba kolizji wynosiła aż ponad 1000 dziennie. 

Poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego zależy w dużej mierze od zachowań, które są determinowane jakością zarówno oznakowania jak i infrastruktury. Odpowiednie badanie i zarządzanie zrachowaniami uczestników ruchu może doprowadzić do znaczącego ograniczenia ilości wypadków i kolizji drogowych. 

Bezpieczeństwo ruchu drogowego: 15-21.07.2024:

0

Wypadki Drogowe

zmiana względem poprzedniego tygodnia

-5,39%

0

Kierujący po spożyciu alkoholu

zmiana względem poprzedniego tygodnia

-16,10%

0

Ranni

zmiana względem poprzedniego tygodnia

-8,96%

0

Zabici

zmiana względem poprzedniego tygodnia

+45,45%

Czym jest usługa?

PROBRD, czyli proaktywna usługa na rzecz poprawy BRD służy do wykonywania audytów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zakłada ona nie tylko zmniejszenie poziomu wypadkowości, ale przede wszystkim wychwytywanie sytuacji kolizyjnych, które docelowo mogą prowadzić do wypadku. Zatem chodzi o prewencyjność. Do realizacji audytu BRD wykorzystywane są sztuczna inteligencja oraz drony. 

Odbiorcy usługi

Usługa jest adresowana, w szczególności, do zarządców dróg każdej kategorii, jednostek samorządu terytorialnego, ale również do firm zainteresowanych kwestiami BRD. Odbiorcą usługi mogą być również świadomi zarządcy nieruchomości, którym zależy na zmianach organizacji ruchu w otoczeniu obiektów, którymi zarządzają. 

Praktyczne wykorzystanie usługi

Jedną z istotnych cech usługi jest modułowość. Oznacza to, że może być wykorzystywana na różnych poziomach zaawansowania – od najmniej skomplikowanych funkcjonalności do bardzo złożonych, wieloelementowych (korzystających z kilku funkcjonalności) analiz. W ramach usługi dron(y) nagrywa obraz danej drogi lub jej fragmentu (np. skrzyżowanie). Następnie sztuczna inteligencja, wykorzystując algorytmy, dokonuje analizy i parametryzuje właściwości fizyczne przemieszczenia, każdego uczestnika ruchu drogowego. Funkcjonalności usługi podzielono na moduły: 

 1. Detekcja użytkowników – wykrywanie rodzajów użytkowników z podziałem na podkategorie (np. piesi, rowerzyści, samochody osobowe, pojazdy ciężarowe, pojazdy komunikacji miejskiej) wraz z możliwą analizą przepustowości obiektu drogowego oraz monitorowanie natężenia ruchu na drogach.
 2. Wyznaczanie trajektorii – pełne parametryzowanie ruchu użytkowników oraz tworzenie wzorców ruchu (trajektorii) w celu lepszego zrozumienia zachowań tych użytkowników oraz planowania zmian w obszarze infrastruktury drogowej.
 3. Badanie prędkości i przyspieszenia – analizowanie prędkości, przyspieszenia, ale również przestrzegania ograniczeń prędkości pod kątem wychwytywania sytuacji zwiększających ryzyka kolizji i wypadków drogowych, identyfikacji niebezpiecznych zachowań kierowców (np. gwałtowne przyspieszenie bądź hamowanie, zmiany pasów/zbliżanie się pojazdów); funkcjonalność pozwala również oceniać reakcję na różne czynniki, takie jak np. zachowanie po zmianie organizacji ruchu. Pozyskane w ten sposób dane są również idealnym elementem wsadowym do kalibracji modeli mikro symulacyjnych.
 4. Badanie wypadkowości i sytuacji konfliktowych – wykorzystanie powyższych funkcjonalności wspólnie pozwala na ocenę potencjalnej wypadkowości. Bazując na parametrach ruchu pojazdów oraz miarach pośrednich określa się prawdopodobieństwa wystąpienia kolizji pomiędzy uczestnikami ruchu. Dzięki parametryzacji wszystkich uczestników ruchu, możemy w sposób ilościowy określić, czy pojawiające się zagrożenia są powtarzalne.
 5. Opracowanie pełnego raportu o wypadkowości i sytuacjach konfliktowych – dokument opracowany na podstawie wykorzystania powyższych funkcjonalności; wskazuje przyczyny konfliktów oraz możliwe sposoby ich wyeliminowania wraz z rekomendacjami.
 6. Weryfikacja proponowanych zastosowań na modelu – zaproponowane w ramach raportu zmiany organizacji ruchu zostaną zamodelowane w programie mikro symulacyjnym. Przedstawimy, jak propozycje wpływają na zmianę warunków ruchu.  

Zalety usługi

Proaktywne podejście do analizy sytuacji konfliktowych pozwoli zapobiec powstaniu kolizji i wypadków. Przeprowadzając analizę i wdrażając nasze rekomendacje, polepszasz warunki ruchu drogowego oraz minimalizujesz koszty zarówno wypadków, jak i ich szerokich konsekwencji. Przede wszystkim jednak chronisz życie i zdrowie wszystkich uczestników ruchu!