PL / EN

USŁUGI

analityka

Strategie rozwoju elektromobilności

To dokumenty strategiczne mające na celu wsparcie działań jednostek samorządu terytorialnego, niezbędnych do realizacji polityki elektromobilności. Strategia wskazuje także kierunki rozwoju w zakresie mobilności, transportu nisko- i zeroemisyjnego oraz rozwiązań smart city. Przygotowujemy dokumenty, które przyczyniają się do poprawy jakości życia w gminach poprzez obniżenie niskiej emisji oraz poziomu hałasu pochodzącego z transportu. Mogą one także stanowić uzupełnienie dokumentacji niezbędnej do otrzymania dofinansowania w programach wsparcia, w szczególności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).