PL / EN

PUBLIKACJE

miasta i mobilność

Automaty paczkowe – przyszłość zrównoważonej infrastruktury miejskiej

Raport „Automaty paczkowe – przyszłość zrównoważonej infrastruktury miejskiej” to szczegółowa analiza dotychczasowego rozwoju i przyszłości sektora e-commerce oraz związanej z tym procesem popularnością automatów paczkowych w Polsce.

Opracowanie to w kompleksowy sposób analizuje polski i europejski rynek e-commerce pod kątem wykorzystania automatów paczkowych w tzw. ostatniej mili, czyli w końcowym etapie dostarczania przesyłek zamawianych przez Internet. Rynek ten w ostatnich latach w naszym kraju rozwijał się niezwykle dynamicznie. Dla większości polskich klientów tego typu usług, wykorzystanie tzw. APM-ów (ang. Automated Parcel Machines) jest domyślnym sposobem odbioru zakupionych w sieci przedmiotów.

Rozwój tego sektora w Polsce jest wyjątkowy w całej Europie, a jego dynamika pozostaje na wysokim poziomie. Zaletami takiego systemu jest większa dostępność, elastyczność i wygoda obsługi. Szerokie wykorzystanie APM-ów nierzadko skutkuje jednak także występowaniem niekorzystnego zjawiska, określanego popularnie jako „paczkomatoza”. Polega ono na chaotycznym lokowaniu dużej liczby automatów paczkowych w przestrzeni publicznej. Skutkuje to niszczeniem infrastruktury czy zmniejszeniem bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i pieszego.

Polska wyróżnia się także brakiem otwartych (agnostycznych) sieci automatów paczkowych, które istnieją w wielu europejskich krajach. Polską bolączką jest również niedostatek regulacji w zakresie lokowania i obsługi APM-ów. Raport analizuje, jakie rozwiązania powinny zostać zaproponowane w celu realizacji zrównoważonego rozwoju sieci automatów paczkowych w naszym kraju. Autorzy opracowania wskazują też, iż doświadczenia Polski mogą służyć za wzór dla innych krajów, które dążą do optymalizacji swoich systemów dostaw i poprawy jakości życia mieszkańców.


Partnerzy raportu:

Pobierz Publikację

Wpisz e-mail na jaki mamy wysłać publikację.

Pola obowiązkowe

Obowiązek informacyjny pod checkboxami: Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o., ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa. NIP: 1132041930, KRS: 0000133090. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę się kontaktować pod adresem e-mail: Posiada Pani/Pan prawo do: wycofania ww. zgód w dowolnym momencie; dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (zgodnie z art. 21 RODO); wniesienia skargi do Prezesa UODO. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Więcej w Polityce Prywatności