PL / EN

PUBLIKACJE

miasta i mobilność

Mobilność miejska a zmiany w Prawie o ruchu drogowym

Raport analizuje mobilność miejską w kontekście niekontrolowanego wzrostu indywidualnego ruchu samochodowego w większości dużych miasta w Polsce i na świecie. Wskazuje na konieczność inwestowania w zrównoważone sposoby przemieszczania się, jednocześnie podkreślając, iż racjonalne wykorzystanie i integracja przewozów taxi z transportem publicznym umożliwia ograniczenie części indywidualnego ruchu samochodowego oraz jego negatywnych oddziaływań na przestrzeń miejską. Rezygnacja z prywatnego samochodu na rzecz wykorzystania taksówki zmniejsza ruch generowany przez kierowców w poszukiwaniu wolnych miejsc parkingowych (tzw. search traffic), zwiększa efektywność wykorzystania aut, a także rotację na miejscach postojowych w centrach miast.

Raport analizuje także możliwe efekty wejścia w życie przepisów nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, wprowadzającej od 17 czerwca 2024 r. wymóg posiadania przez kierowców wykonujących przewozy taxi zamawiane przez aplikacje mobilne polskiego prawa jazdy. Brak możliwości dokonania szybkiej wymiany dokumentu zagranicznego na krajowy (przez okres co najmniej 6 miesięcy), doprowadzi do znacznego ograniczenia liczby dostępnych kierowców, czego efektem może być istotny wzrost cen w przejazdach taksówkami „aplikacyjnymi”. Raport analizuje, w jaki sposób sytuacja taka może przełożyć się na miejską mobilność – zwłaszcza możliwe zwiększenie ruchu samochodów indywidualnych. Opracowanie zawiera także rekomendacje, w jaki sposób zaradzić można spodziewanym negatywnym zmianom na rynku taxi.

Pobierz Publikację

Wpisz e-mail na jaki mamy wysłać publikację.

Pola obowiązkowe

Obowiązek informacyjny pod checkboxami: Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o., ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa. NIP: 1132041930, KRS: 0000133090. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę się kontaktować pod adresem e-mail: Posiada Pani/Pan prawo do: wycofania ww. zgód w dowolnym momencie; dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (zgodnie z art. 21 RODO); wniesienia skargi do Prezesa UODO. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Więcej w Polityce Prywatności