PL / EN

PUBLIKACJE

miasta i mobilność

Mądre regulacje, skuteczne przewozy

Raport analizuje dane dotyczące liczby zgłaszanych w ostatnich latach przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, popełnianych w taksówkach (w tym także tych zamawianych przez aplikacje mobilne). Zmiany prawne dotyczące weryfikacji dokumentów oraz tożsamości kierowców przewozów taxi „na aplikację” przyjęte w maju 2023 r., które weszły w życie we wrześniu 2023 r., a także rozwiązania wdrożone przez pośredników aplikacyjnych doprowadziły do zmian w policyjnych statystykach. Odnotowano 50-proc. spadek liczby zgłoszeń wspomnianych przestępstw popełnianych w taksówkach. Pomimo wyraźnie zauważalnej tendencji spadkowej, planowane jest wdrożenie kolejnych obostrzeń prawnych – tym razem narzucających wymóg posiadania polskiego prawa jazdy przez kierowców taxi. Przepisy tego dotyczące mają wejść w życie w połowie czerwca 2024 r. i wpłynąć na znaczne zmniejszenie dostępności usług w sektorze przewozów taxi zamawianych przez aplikacje mobilne. Zmniejszenie liczby kierowców mogących wykonywać przewozy taxi przełożyć się może na znaczny wzrost cen przejazdów. Raport prezentuje postulaty mające zniwelować niebezpieczeństwo niekorzystnych zmian na rynku.

Pobierz Publikację

Wpisz e-mail na jaki mamy wysłać publikację.

Pola obowiązkowe

Obowiązek informacyjny pod checkboxami: Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o., ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa. NIP: 1132041930, KRS: 0000133090. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę się kontaktować pod adresem e-mail: Posiada Pani/Pan prawo do: wycofania ww. zgód w dowolnym momencie; dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (zgodnie z art. 21 RODO); wniesienia skargi do Prezesa UODO. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Więcej w Polityce Prywatności