PL / EN

PUBLIKACJE

miasta i mobilność

MAKSYMALNE STAWKI W PRZEWOZACH TAKSÓWKAMI

Raport analizuje wysokość i dynamikę zmian poziomu maksymalnych stawek za przewozy taksówkami, określane przez władze największych miast w Polsce. Opracowanie zwraca uwagę na konieczność wprowadzenia mechanizmu częstszej i racjonalnej ich aktualizacji, w związku z rosnącymi kosztami prowadzenia działalności gospodarczej – w tym także tej polegającej na wykonywaniu przewozów taksówkarskich. Przedstawia także, jakie rozwiązania w tym zakresie przyjęto w wybranych stolicach państw Europy Środkowo-Wschodniej.

Pobierz Publikację

Wpisz e-mail na jaki mamy wysłać publikację.

Pola obowiązkowe

Obowiązek informacyjny pod checkboxami: Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o., ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa. NIP: 1132041930, KRS: 0000133090. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę się kontaktować pod adresem e-mail: Posiada Pani/Pan prawo do: wycofania ww. zgód w dowolnym momencie; dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (zgodnie z art. 21 RODO); wniesienia skargi do Prezesa UODO. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Więcej w Polityce Prywatności