PL / EN

PUBLIKACJE

lotnictwo

KIERUNKI ROZWOJU LOTNICTWA W POLSCE

Raport jest próbą odpowiedzi na pytanie, jakie będzie wzajemne oddziaływanie sektorów transportu na siebie i czy równoczesne inwestowanie na danym obszarze w kolej, drogi i lotnictwo, a także żeglugę śródlądową, przyniesie pozytywne zmiany dla pasażerów i transportu ładunków. Spojrzenie na lotnictwo wymaga spojrzenia na cały transport w Polsce. Strategia lotnicza powinna powiązać ze sobą wszystkie elementy i podmioty funkcjonujące na rynku. Opracowanie jest wkładem do dyskusji w tym obszarze.

Pobierz Publikację

Wpisz e-mail na jaki mamy wysłać publikację.

Pola obowiązkowe

Obowiązek informacyjny pod checkboxami: Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o., ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa. NIP: 1132041930, KRS: 0000133090. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę się kontaktować pod adresem e-mail: Posiada Pani/Pan prawo do: wycofania ww. zgód w dowolnym momencie; dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (zgodnie z art. 21 RODO); wniesienia skargi do Prezesa UODO. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Więcej w Polityce Prywatności