PL / EN

PUBLIKACJE

kolej i infrastruktura

KOLEJOWE PRZEWOZY PASAŻERSKIE

Biała Księga – Kolejowe Przewozy Pasażerskie stanowi kontynuację prac RBF nad publikacją opracowań analitycznych prezentujących aktualny stan polskiego kolejnictwa w wymiarze ogólnym dotyczącym całego systemu kolejowego, jak i w zakresie wybranych podsystemów lub zagadnień problemowych.

Autorzy starali się przekazać jak najbardziej obiektywną i aktualną diagnozę sytuacji pasażerskiego transportu szynowego na podstawie dostępnych danych i wiedzy eksperckiej, korzystając jednocześnie z doświadczeń i punktu widzenia najważniejszego uczestnika procesu przewozowego: pasażera, czyli klienta tych usług. Biała Księga omawia główne zasoby wykorzystywane w przewozach pasażerskich koleją, od infrastruktury, poprzez operatorów przewozów, tabor, stacje i usługi towarzyszące. Sporo miejsca poświęcono zagadnieniom niezwiązanym bezpośrednio z procesem technologicznym przewozu, które jednak mają duży wpływ na rozwój przewozów kolejowych, a niekiedy w decydującym stopniu wpływają na podejmowanie decyzji o wyborze
środka komunikacji. Są to m.in. systemy taryfowo-biletowe oraz systemy informacji pasażerskiej. Jako kolejny, krytyczny dla jakości świadczonych przez koleje usług opisany został również problem tworzenia, stosowania i stabilności rozkładów jazdy.

Pobierz Publikację

Wpisz e-mail na jaki mamy wysłać publikację.

Pola obowiązkowe

Obowiązek informacyjny pod checkboxami: Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o., ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa. NIP: 1132041930, KRS: 0000133090. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę się kontaktować pod adresem e-mail: Posiada Pani/Pan prawo do: wycofania ww. zgód w dowolnym momencie; dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (zgodnie z art. 21 RODO); wniesienia skargi do Prezesa UODO. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Więcej w Polityce Prywatności