PL / EN

PUBLIKACJE

miasta i mobilność

LIBERALIZACJA RYNKU MIEJSKICH PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH

LIBERALIZACJA RYNKU MIEJSKICH PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH to raport przygotowany przez ZDG TOR we współpracy z Mobilis. Opracowanie analizuje rynek krajowej miejskiej komunikacji zbiorowej w kontekście aktualnych problemów transportu publicznego w Polsce, szans i zagrożeń przed nim stojących oraz oczekiwań pasażera. Szczególną uwagę przywiązano do wybranych 21 ośrodków miejskich o szczególnie rozwiniętych systemach komunikacji zbiorowej. Zbiór ten to ok. 22% mieszkańców Polski, ale aż 67% wykonywanej pracy przewozowej w komunikacji miejskiej i ok. 56% pracy przewozowej w miejskiej komunikacji autobusowej. Polskie miasta mogą znacząco zyskać na częściowej liberalizacji miejskich przewozów autobusowych i większym otwarciu tego rynku na prywatnych operatorów wyłaniania ich w ramach konkurencyjnych przetargów organizowanych, pod warunkiem organizowania ich na bazie jasnych, racjonalnych zasad.

Pobierz Publikację

Wpisz e-mail na jaki mamy wysłać publikację.

Pola obowiązkowe

Obowiązek informacyjny pod checkboxami: Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o., ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa. NIP: 1132041930, KRS: 0000133090. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę się kontaktować pod adresem e-mail: Posiada Pani/Pan prawo do: wycofania ww. zgód w dowolnym momencie; dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (zgodnie z art. 21 RODO); wniesienia skargi do Prezesa UODO. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Więcej w Polityce Prywatności