PL / EN

PUBLIKACJE

kolej i infrastruktura

MAPA PROBLEMÓW POLSKIEGO KOLEJNICTWA

Wśród celów Białej księgi – mapy problemów polskiego kolejnictwa najistotniejsze to:

> wskazanie obszarów newralgicznych dla stanu transportu szynowego w Polsce,

> identyfikacja głównych problemów stojących na przeszkodzie rozwojowi kolejnictwa,

> zebranie w jednym dokumencie wniosków z analiz obejmujących poszczególne zagadnienia,

> przygotowanie materiału źródłowego dla decydentów na różnych szczeblach planujących politykę transportową w zakresie kolejnictwa

> wskazanie ogólnych rekomendacji dla działań naprawczych i rozwojowych.

Pobierz Publikację

Wpisz e-mail na jaki mamy wysłać publikację.

Pola obowiązkowe

Obowiązek informacyjny pod checkboxami: Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o., ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa. NIP: 1132041930, KRS: 0000133090. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę się kontaktować pod adresem e-mail: Posiada Pani/Pan prawo do: wycofania ww. zgód w dowolnym momencie; dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (zgodnie z art. 21 RODO); wniesienia skargi do Prezesa UODO. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Więcej w Polityce Prywatności