PL / EN

PUBLIKACJE

kolej i infrastruktura

POLSKO-UKRAIŃSKIE RELACJE TRANSPORTOWE

Odbudowa Ukrainy i integracja ze strukturami unijnymi nie może być odkładana na czas, kiedy działania wojenne zupełnie ustaną. Oba procesy będą trwać wiele lat, a przygotowanie pod nie fundamentów jest zadaniem pilnym. I dla Polski, i dla Ukrainy zacieśnianie współpracy jest nie tylko kosztowym zadaniem, ale i dużą szansą na zwiększenie politycznej i gospodarczej roli regionu, czego zwieńczeniem powinna być akcesja Ukrainy do Unii Europejskiej. Integracja nie jest możliwa bez odpowiedniej polityki transportowej, pokonywania barier technicznych i biurokratycznych hamujących rozwój przewozów towarowych i pasażerskich oraz inwestycji w infrastrukturę transportową. Realizacja tych zadań pozwoli uwolnić potencjał polsko-ukraińskiej współpracy na niwie gospodarczej, politycznej i wojskowej. Niniejszy raport ocenia stan relacji transportowych między Polską a Ukrainą, identyfikuje najważniejsze potrzeby w zakresie infrastruktury transportowej. Publikacja jest kontynuacją raportu „Polsko-ukraińskie relacje kolejowe. Stan obecny, potencjał, wyzwania”, wydanego w 2022 r.

Pobierz Publikację

Wpisz e-mail na jaki mamy wysłać publikację.

Pola obowiązkowe

Obowiązek informacyjny pod checkboxami: Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o., ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa. NIP: 1132041930, KRS: 0000133090. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę się kontaktować pod adresem e-mail: Posiada Pani/Pan prawo do: wycofania ww. zgód w dowolnym momencie; dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (zgodnie z art. 21 RODO); wniesienia skargi do Prezesa UODO. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Więcej w Polityce Prywatności