PL / EN

PUBLIKACJE

miasta i mobilność

WARSZAWSKIE BIURA NA NOWYCH TORACH

Wspólnie wytypowaliśmy cztery lokalizacje, które uważamy za najbardziej perspektywiczne zarówno pod względem dostępu do transportu publicznego, szczególnie szynowego, jak i planowanych w tych miejscach inwestycji biurowych. Wśród wybranych obszarów znalazły się: okolice ronda Daszyńskiego, Dworca Południowego, Dworca Gdańskiego wraz z rondem Zgrupowania AK „Radosław” oraz okolice skrzyżowania ulic Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej.

W raporcie analizujemy stopień skomunikowania poszczególnych obszarów oraz przedstawiamy zmiany jakie do 2021 roku zostaną wprowadzone w zakresie infrastruktury transportowej. Informacje te zostały zestawione z prognozami dotyczącymi m.in. powierzchni biurowych, wysokości czynszów, współczynnika pustostanów, popytu oraz liczby pracowników. Mamy nadzieję, że wiedza ta okaże się przydatna w procesie podejmowania decyzji o lokalizacji nowych inwestycji oraz przy wyborze siedzib dla firm, które kładą duży nacisk na tworzenie jak najlepszych warunków dla swoich pracowników.

Pobierz Publikację

Wpisz e-mail na jaki mamy wysłać publikację.

Pola obowiązkowe

Obowiązek informacyjny pod checkboxami: Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o., ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa. NIP: 1132041930, KRS: 0000133090. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę się kontaktować pod adresem e-mail: Posiada Pani/Pan prawo do: wycofania ww. zgód w dowolnym momencie; dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (zgodnie z art. 21 RODO); wniesienia skargi do Prezesa UODO. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Więcej w Polityce Prywatności