PL / EN

PUBLIKACJE

polityka i strategie

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW – SYTUACJA PRAWNA A POTRZEBY BRANŻY BUDOWLANEJ

Raport „Zatrudnianie cudzoziemców – sytuacja prawna a potrzeby branży budowlanej” jest opisem obecnego stanu kadr sektora infrastrukturalnego. W pierwszej części opracowania przedstawiona została w szerszym kontekście sytuacja cudzoziemców na polskim rynku pracy. Następnie opisane zostały realia branży, która cierpi z powodu znacznych deficytów kadrowych. Opisano także możliwe długofalowe konsekwencje dla realizacji inwestycji, które mogą wyniknąć z powodu braku pracowników. Kolejne części opracowania poświęcone zostały kwestiom prawnym: obecnie funkcjonującym regulacjom w zakresie zatrudniania cudzoziemców, rodzajom umów na podstawie których można zatrudnić pracownika z zagranicy oraz przyznawaniu uprawnień budowlanych.

Pobierz Publikację

Wpisz e-mail na jaki mamy wysłać publikację.

Pola obowiązkowe

Obowiązek informacyjny pod checkboxami: Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o., ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa. NIP: 1132041930, KRS: 0000133090. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę się kontaktować pod adresem e-mail: Posiada Pani/Pan prawo do: wycofania ww. zgód w dowolnym momencie; dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (zgodnie z art. 21 RODO); wniesienia skargi do Prezesa UODO. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Więcej w Polityce Prywatności