PL / EN

USŁUGI

fundusze

Doradztwo techniczne i prawne w zakresie transportu kolejowego

Pomagamy przejść przez procesy formalnoprawne związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw na rynku kolejowym. Podmioty współpracujące z TOR, w szczególności TOR Certyfikacje i TOR Audytor, dokonują audytów systemów bezpieczeństwa i ocen ryzyka.  

Tworzymy także opinie eksperckie i analizy uwarunkowań technicznych eksploatacji, modernizacji i certyfikacji pojazdów szynowych, dokonujemy ocen stanu technicznego i wartości rynkowej pojazdów. Doradzamy w procesach zakupowych, modernizacyjnych, remontowych, utrzymaniowych, dotyczących taboru kolejowego.