PL / EN

USŁUGI

infrastruktura

Koncepcje zagospodarowania terenu

Wytyczamy kierunki rozwoju i tworzymy propozycje zmian przestrzennych, tak aby poprawić funkcjonowanie systemu komunikacyjnego. Opracowujemy koncepcje usprawnień w węzłach przesiadkowych czy szerszych układach przestrzennych.