PL / EN

USŁUGI

analityka

Opracowania dotyczące systemów parkingowych i polityk parkingowych

Czym jest polityka parkingowa i system parkingowy? 

Parkowanie, a właściwie znalezienie miejsca parkingowego w mieście to często ogromne wyzwanie. Do tej kwestii dochodzą zasady parkowania, ograniczenia, wyłączenia czy strefy płatnego parkowania. Gminy wychodzą naprzeciw tym kwestiom i tworzą polityki parkingowe.  

Polityka parkingowa w miastach to zbiór działań i regulacji, które mają wpłynąć na ruch samochodów osobowych oraz jakość życia mieszkańców. Jej celem jest lepsze zarządzanie dostępem do miejsc parkingowych, minimalizacja korków poprzez poprawę płynności ruchu oraz poprawa stanu środowiska, w tym jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji spalin i śladu węglowego. 

System parkingowy to kompleksowy zestaw rozwiązań i technologii mających na celu efektywne zarządzanie miejscami parkingowymi. Obejmuje on różne aspekty, takie jak organizacja przestrzeni parkingowej, monitorowanie dostępności miejsc, płatności, a także regulacje ruchu pojazdów.  

Polityka parkingowa i systemy parkingowe – praktyczne aspekty

Polityka parkingowa uwzględnia takie kwestie, jak: 

 • struktura istniejącej infrastruktury parkingowej, np. liczbę miejsc parkingowych;
 • potrzeby i preferencje użytkowników, w tym ich zachowania; 
 • wykorzystanie technologii, np. systemy płatności mobilnej, inteligentne systemy zarządzania parkingiem;
 • wykorzystanie rozwiązań do zarządzania polityką parkingową, np. Strefy płatnego parkowania, ograniczenia ruchu samochodów;
 • polityki cenowe i regulacje dotyczące parkowania ulicznego oraz parkowania w różnych strefach miasta;
 • integracja systemów parkingowych z innymi środkami transportu publicznego;
 • ekologiczne aspekty, takie jak promowanie transportu publicznego czy transportu rowerowego. 

Kluczowymi elementami systemu parkingowego są: 

 1. automatyzacja i kontrola
 • automatyczne bariery: systemy parkingowe wykorzystują bariery, które automatycznie otwierają się po dokonaniu płatności lub w momencie wyjazdu; 
 • czujniki dostępności miejsc: czujniki monitorują dostępność miejsc parkingowych i informują kierowców o wolnych miejscach; 
 1. płatności i rezerwacje
 • automatyczne płatności: kierowcy mogą płacić za parkowanie za pomocą aplikacji mobilnych, kart płatniczych lub monet; 
 • rezerwacje miejsc: w niektórych systemach można zarezerwować miejsce parkingowe z wyprzedzeniem; 
 1. inteligentne systemy zarządzania
 • optymalizacja przestrzeni: systemy parkingowe analizują dane i optymalizują wykorzystanie dostępnych miejsc; 
 • monitorowanie i raportowanie: pozwala na śledzenie statystyk, takich jak liczba zajętych miejsc czy czas parkowania; 
 1. strefy parkingowe
 • strefy płatnego parkowania: określone obszary miasta, gdzie parkowanie jest płatne; 
 • strefy dla mieszkańców: mieszkańcy mogą otrzymać specjalne zezwolenia na parkowanie w określonych strefach; 
 1. zarządzanie ruchem
 • unikanie korków: systemy parkingowe pomagają unikać korków, kierując kierowców do wolnych miejsc; 
 • integracja z transportem publicznym: współpraca z systemami transportu publicznego ułatwia przesiadki, np. poprzez centra przesiadkowe. 

Przykłady polityki parkingowej  

W Europie Zachodniej, jak i w Polsce istnieje wiele różnych podejść do polityki parkingowej, a każde z państw może mieć swoje specyficzne regulacje. Przykładami działań na tym polu są: 

 1. strefy płatnego parkowania, które można spotkać w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Paryżu czy Londynie, gdzie kierowcy muszą opłacać postój w określonych godzinach lub na określonych ulicach; 
 2. strefy ograniczonego ruchu, w których jest ograniczony dostęp do strefy środmiejskiej dla pojazdów z silnikami spalinowymi, czego przykładem jest Monachium, Hamburgu, Barcelona czy Madryt; 
 3. strefy niskiej emisji, w których obowiązuje zakaz wjazdu dla pojazdów o wysokich emisjach;
 4. parkingi przesiadkowe (park & ride), gdzie kierowcy mogą zostawić samochód i przesiąść się na komunikację publiczną, aby uniknąć zatłoczenia w centrum, np. w Lublinie, Krakowie, Lucernie czy Zurychu; 
 5. minimalna liczba miejsc parkingowych, którą można uwzględnić w planie zagospodarowania przestrzennego i w ten sposób inwestorzy muszą ją uwzględniać w planach budowy nowych budynków; 
 6. ograniczenie liczby parkingów, które stosowane jest w Hamburgu czy Zurychu; 
 7. promowanie rowerów i transportu publicznego, w takich miastach jak Amsterdam czy Utrecht istnieje wiele miejsc parkingowych dla rowerów, a sama infrastruktura rowerowa jest bardzo rozbudowana.

Opracowania dotyczące systemów parkingowych i polityk parkingowych

Opracowania dotyczące systemów parkingowych i polityk parkingowych to analizy i ekspertyzy, których celem jest zrozumienie i optymalizacja polityki związanej z parkowaniem w przestrzeni miejskiej. Oto niektóre aspekty, które takie opracowania uwzględniają: 

 1. infrastruktura parkingowa: analizują dostępność miejsc parkingowych, ich lokalizację oraz wykorzystanie. Wspomagają w planowaniu rozbudowy infrastruktury parkingowej;
 2. konsultacje społeczne: Przeprowadzają proces konsultacji z mieszkańcami i użytkownikami przestrzeni miejskiej w celu zrozumienia ich potrzeb i opinii dotyczących parkowania; 
 3. inwentaryzacja miejsc parkingowych: wykorzystują technologie, takie jak drony, algorytmy sztucznej inteligencji i analizy geoprzestrzenne GIS, aby dokładnie zidentyfikować i zmapować miejsca parkingowe w danym ośrodku miejskim;
 4. polityka parkingowa: tworzą rekomendacje dotyczące optymalizacji polityki parkingowej, uwzględniając aspekty ekonomiczne, społeczne i środowiskowe. 

    W zakresie tematyki stref czystego transportu polecamy artykuł na portalu Transport Publiczny pt. Rząd chce wprowadzić obowiązek tworzenia stref czystego transportu