PL / EN

USŁUGI

smart city

Strategie zrównoważonego rozwoju miast i smart city

Pomagamy miastom definiować kierunki rozwoju i wspieramy wybór rozwiązań, które przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców. Opracowujemy kompleksowe strategie dla samorządów, dzięki którym możliwe będzie wyznaczenie długofalowych kierunków rozwoju i wybranie najskuteczniejszych sposobów ich realizacji. Mamy świadomość roli technologii dla współczesnych miast i regionów, dlatego w swoich działaniach szczególną uwagę zwracamy na zagadnienie inteligentnego miasta, rozwiązań Big Data i Internetu rzeczy (Internet of Things – IoT).