PL / EN

Nowa era mobilności w Trójmieście. ZDG TOR współautorem przyjętego Planu Zrównoważonej Mobilności

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot przyjęty!
Źródło: Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, https://www.metropoliagdansk.pl/upload/files/SUMP%20OMGGS_plan.pdf, [dostęp: 11.03.2024]

Walne Zebranie Członków Metropolia Gdańsk-Gdynia-Sopot przyjęło Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP), przygotowany przez ZDG TOR, A2P2 architecture & planning i Fundację Rozwoju Inżynierii Lądowej!

Źródło: https://pruszcz-gdanski.pl/portal-aktualnosci-lista.qbpage?articleId=2213953&fbclid=IwAR2hO2nOdXN8qF3rcRyns8TzVUwsVY_En6dUwBxlen9kylwGCY9PZNHJ0_c [dostęp: 11.03.2024]

Co to oznacza dla tego regionu? To nie tylko krok w stronę bardziej zrównoważonej przyszłości, ale także szansa na unijne dotacje!

SUMP to kluczowy dokument, który identyfikuje najważniejsze działania mobilnościowe dla nadmorskiej metropolii.

Integracja transportu, bilety łączone, większe wykorzystanie transportu szynowego i nowe linie kolejowe, powiatowe linie dowozowe oraz węzły integracyjne – to tylko niektóre z działań zaplanowanych w dokumencie w perspektywie 2040 r.

Dzięki wdrożeniu jego postanowień, mieszkańcy Gdańska, Gdyni, Sopotu i innych gmin metropolii będą mogli szybciej docierać do pracy, szkoły, czy domy przy użyciu bardziej zrównoważonych sposobów poruszania się

Zapraszamy do lektury dokumentu!