PL / EN

Odsłona przyszłości infrastruktury z ZDG TOR na Kongresie 2024!

Kolejne wielkie wydarzenie za nami. Tym razem mowa o Kongresie Infrastruktury Polskiej, który odbył się 19 czerwca 2024 roku w Warszawie.

Wydarzenie to zgromadziło najważniejsze instytucje, firmy oraz stowarzyszenia związane z branżą budownictwa infrastrukturalnego. Tematyka Kongresu skupiła się na takich kwestiach, jak:

  • efektywność procesu inwestycyjnego w Polsce w nowej rzeczywistości politycznej,
  • znaczenie, rozbudowa i ochrona infrastruktury krytycznej,
  • zrównoważone budownictwo drogowe,
  • ochrona polskiego rynku budownictwa,
  • infrastruktura kolejowa,
  • kadry inżynierskie a cyfryzacja budownictwa,
  • efektywne i stabilne finansowanie inwestycji.

Podczas wydarzenia na stoisku prezentowaliśmy naszą działalność doradczą, szkoleniową oraz projekt PROBRD. Cieszyliśmy się dużym zainteresowaniem uczestników, którzy chętnie poznawali nasze rozwiązania i nawiązywali nowe kontakty biznesowe.

W trakcie kongresu zostało również podpisane porozumienie między Politechniką Krakowską a Zespołem Doradców Gospodarczych TOR ws. szkoleń kadr.

Polski sektor infrastruktury i budownictwa boryka się z coraz większym brakiem wykwalifikowanych pracowników. To właśnie ta kwestia skłoniła ZDG TOR i PK do podjęcia wspólnych działań. Ich celem jest lepsze przygotowanie przyszłych inżynierów do pracy w dynamicznie zmieniających się warunkach rynkowych, a także wzmocnienie ogólnego potencjału polskiej branży budowlanej. Jednym z filarów porozumienia będzie stworzenie efektywnej platformy współpracy pomiędzy środowiskiem akademickim a przemysłem budowlanym, poprzez organizację specjalistycznych szkoleń branżowych.

Kongres Infrastruktury Polskiej to jedno z najważniejszych wydarzeń branżowych, które co roku przyciąga setki uczestników, w tym przedstawicieli władz centralnych i samorządowych, inwestorów, generalnych wykonawców, stowarzyszeń branżowych oraz świata nauki.

Zapraszamy do śledzenia naszych dalszych działań i współpracy przy kolejnych projektach. Kolejny Kongres – Kongres Rynku Lotniczego – już 12 września!