PL / EN

PUBLIKACJE

kolej i infrastruktura

POLSKO-UKRAIŃSKIE RELACJE KOLEJOWE – STAN OBECNY, POTENCJAŁ, WYZWANIA

Rosyjska napaść na naszego wschodniego sąsiada diametralnie zmieniła rzeczywistość społeczno-gospodarczą. I choć wojna zachwiała poczuciem bezpieczeństwa całych społeczeństw i branż, sprawiła również, że rozpoczęła się szeroka dyskusja na temat wspólnej przyszłości Polski i Ukrainy – także w ujęciu transportowym. W warunkach wojennych kolej pokazała, że jest skutecznym i efektywnym środkiem transportu, nie do zastąpienia zwłaszcza w sytuacjach ekstremalnych i kryzysowych. Po zakończeniu konfliktu zbrojnego (miejmy nadzieję, że nastąpi to wkrótce i z pozytywnym skutkiem dla Ukrainy) stanie ona także przed szansą na odegranie innej roli – jednego z kluczowych elementów umożliwiających dalsze zbliżenie dwóch narodów, nie tylko w wymiarze ekonomicznym.

Dwujęzyczny raport przygotowany przez RBF i ZDG TOR, jest owocem prac kilkunastu ekspertów transportowych, zarówno z Polski, jak i z Ukrainy. To jedyna tego typu analiza kompleksowo przedstawiająca sytuację transportową naszego wschodniego sąsiada. Dokument skupia się na stanie obecnym integracji kolei obu państw, a także wskazuje na to, w jaki sposób relatywnie szybko pokonać można problemy stojące na przeszkodzie dalszego zacieśniania kolejowych relacji polsko-ukraińskich. Publikacja wskazuje też m.in. szanse dla krajowych firm infrastrukturalnych na rynku Ukrainy oraz bariery, które mogą utrudnić podmiotom z Polski wzięcie udziału w przyszłym megaprojekcie odbudowy tego państwa.

Pobierz Publikację

Wpisz e-mail na jaki mamy wysłać publikację.

Pola obowiązkowe

Obowiązek informacyjny pod checkboxami: Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o., ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa. NIP: 1132041930, KRS: 0000133090. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę się kontaktować pod adresem e-mail: Posiada Pani/Pan prawo do: wycofania ww. zgód w dowolnym momencie; dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (zgodnie z art. 21 RODO); wniesienia skargi do Prezesa UODO. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Więcej w Polityce Prywatności