PL / EN

USŁUGI

dane

Analityka rynku taboru szynowego

Zbieramy dane i opracowujemy raporty rynkowe dotyczące krajowego i europejskiego sektora produkcji, modernizacji i napraw taboru szynowego w każdym jego segmencie – od lokomotyw, przez wagony metra, po kolejowe maszyny torowe. Zbieranymi danymi wspieramy nasze doradztwo dotyczące przygotowania strategii taborowych, studiów wykonalności zakupu pojazdów szynowych, specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargów, koncepcji rozwoju firm oraz konkurencyjności badania otoczenia rynkowego. Prowadzimy również analizy prawno-techniczne wprowadzania na polski rynek produktów i podzespołów taboru kolejowego, możliwości pozyskania dofinansowania ze środków unijnych na zakup pojazdów, modelujemy koszty eksploatacji i utrzymania.