PL / EN

USŁUGI

fundusze

Studia infrastruktury liniowej, punktowej oraz rynku intermodalnego

Pomagamy zaprojektować i wybrać najlepsze rozwiązania w zakresie przebiegu infrastruktury liniowej (studia korytarzowe) oraz punktowej (lokalizacja, dostępność, węzły przesiadkowe). Posiadamy wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji przedprojektowej w sektorze kolejowym. W ramach opracowywania dokumentów przeprowadzamy analizy społeczno-gospodarcze i ekonomiczne, trasowanie, przekrojowe analizy i wielokryterialne oceny wariantów, rozpoznajemy także możliwości finansowania i formuły organizacyjno-prawnej dla inwestycji. Świadczymy usługi w zakresie przygotowywania takich rodzajów dokumentacji jak studia planistyczno-prognostyczne, wstępne studia wykonalności, studia wykonalności czy programy funkcjonalno-użytkowe. Pomagamy też jednostkom samorządu terytorialnego w zakresie realizacji inwestycji kolejowych. Ponadto zajmujemy się problematyką integracji przebudowywanej infrastruktury kolejowej z pozostałymi środkami transportu indywidualnego i zbiorowego. Wsparcie obejmuje także opracowywanie dokumentacji przetargowej (SIWZ, OPZ itp.) dla potencjalnych inwestycji na styku kolej-miasto czy kolej-gmina.