PL / EN

USŁUGI

analityka

Dokumentacja przedprojektowa
(SW, WSW, PFU)

W celu poprawnej realizacji inwestycji prowadzimy rzetelne analizy rynku, techniczne, strategiczne i ekonomiczne, których wyniki zamieszczamy w studium wykonalności. Ułatwiamy tym samym proces aplikacyjny o środki finansowe z sektora transportu (infrastruktury oraz taboru). Oferujemy także wsparcie w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami.