PL / EN

USŁUGI

fundusze

Dokumentacja przetargowa (SIWZ, OPZ)

Rzetelne przygotowanie dokumentacji przetargowej pozwala na sprawne przeprowadzenie postępowania. Pomagamy więc w ustaleniu i przygotowaniu warunków udziału w przetargach, sporządzeniu dokumentacji przetargowej (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Opisu Przedmiotu Zamówienia włącznie z parametrami technicznymi, wzór umowy). Oferujemy również pomoc przy wyjaśnianiu treści zamówienia oraz ocenie ofert.