PL / EN

USŁUGI

analityka

Analizy regulacyjne

Mobilność i infrastruktura to obszary o wysokim stopniu formalizowania procedur i znaczącej roli regulatorów. Z drugiej strony to dziedziny, w których nowe koncepcje biznesowe, zwłaszcza oparte na możliwościach wynikających ze zmian technologicznych, często wymykają się regulacyjnemu status quo. Pomagamy mapować obszar regulacji, zdefiniować szanse i wyzwania, zebrać dane, wyznaczyć proces adaptacji. Dodatkowo organizowane przez nas wydarzenia to szansa na bezpośredni dialog obu stron.