PL / EN

USŁUGI

dane

Audyty infrastruktury i bezpieczeństwa ruchu drogowego

Pozwalają one na lepsze wykorzystanie, większą dostępność i poprawę bezpieczeństwa przestrzeni publicznych. Przygotowujemy analizy funkcjonalności i dostępności infrastruktury punktowej (np. przystanków, stojaków rowerowych) oraz liniowej (np. ciągów pieszych, rowerowych), audyty bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych czy audyty oznakowania.