PL / EN

USŁUGI

analityka

Pomiary i analizy ruchu

Pozwalają one na identyfikacje rozkładu ruchu na wybranym obszarze. Nasz zespół prowadzi pomiary z wykorzystaniem osób lub w sposób automatyczny, za pomocą kamer wideo umieszczonych w miejscach umożliwiających obserwację całych przekrojów i skrzyżowań drogowych, w tym poszczególnych wlotów (kierunków ruchu). Wyniki są analizowane z wykorzystaniem algorytmów i zwizualizowane na podkładach mapowych. Pomiary i analizy ruchu służą do planowania inwestycji infrastrukturalnych.