PL / EN

USŁUGI

fundusze

Studia komunikacyjne i transportowe

To dokumenty, które obejmują badania i analizy wariantów planowanego układu transportowego i zagospodarowania przestrzennego w celu określenia najlepszego wariantu rozwoju infrastruktury.
W odróżnieniu od planu zrównoważonej mobilności większy nacisk zostaje położony na inżynierię ruchu niż na procesy partycypacyjne. Przygotowujemy dokumenty, które zawierają adekwatne scenariusze rozwoju systemu transportowego na podstawie przygotowanego wcześniej modelu ruchu.