PL / EN

USŁUGI

fundusze

Analizy możliwości pozyskania wsparcia zewnętrznego i przygotowania dokumentacji aplikacyjnej

Analizujemy możliwości wsparcia planowanych inwestycji, a w przypadku zidentyfikowania potencjalnego źródła wsparcia finansowego opracowujemy kompletną dokumentację aplikacyjną. 

Oferujemy przygotowanie najważniejszej podstawowej dokumentacji niezbędnej do uzyskania dofinansowania w ramach programów, między innymi, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) czy Funduszy Europejskich 2021-2027.

Jednostkom samorządu terytorialnego oferujemy kompleksowe wsparcie przy przygotowaniu wniosków o środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych niezbędnych do przywracania lokalnych połączeń autobusowych. W szczególności pomagamy w określeniu wielkości pracy eksploatacyjnej i wartości finansowych (kwota dofinansowania, dopłaty, deficyt połączeń).