PL / EN

USŁUGI

analityka

Modele ruchu

To matematyczny zapis modelu popytowo-podażowego na dany środek transportu w określonej jednostce czasu i obszarze. Najbardziej popularnymi modelami są czterostadiowe modele ruchu, które dokładnie odwzorowują sieć drogową, sieć rowerową, transportu publicznego czy ruch pieszy przy uwzględnieniu zachowań komunikacyjnych mieszkańców (wiąże się to z przeprowadzeniem rzetelnych badań preferencji komunikacyjnych). Prowadzimy profesjonalne modelowanie ruchu z wykorzystaniem oprogramowania PTV Visum, które umożliwia przewidywanie zachowań mieszkańców w przypadku realizacji nowych inwestycji czy zmian organizacji ruchu. Modele ruchu ułatwiają też aplikację o dofinansowanie zewnętrzne.