PL / EN

USŁUGI

analityka

Plany zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP)

SUMP-y to dokumenty strategiczne wdrażane przez miasta, gminy i stowarzyszenia samorządów w celu lepszego zaspokojenia potrzeb mobilności ludzi i firm w miastach. Diagnozują one priorytety rozwojowe wszystkich rodzajów transportu, kładą duży nacisk na zaangażowanie mieszkańców i zainteresowanych podmiotów.  

Plany te stanowią jedną z podstaw do otrzymania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej 2021-2027. 

Eksperci TOR przygotowują SUMP-y zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej: badają preferencje transportowe i przemieszczeń mieszkańców, realizują działania konsultacyjne i promocyjne, analizy Big Data oraz geoprzestrzenne GIS czy modelowanie ruchu z wykorzystaniem oprogramowania PTV Visum.