PL / EN

USŁUGI

analityka

Kompleksowe badania ruchu drogowego

Analizujemy zachowania komunikacyjne na danym obszarze, które uzupełniamy badaniami reprezentacyjnymi podróży. Dzięki temu możliwe jest modelowanie ruchu oraz poznanie preferencji komunikacyjnych mieszkańców. Działania te uzupełniamy analizami Big Data. Umożliwia to kompleksowe planowanie inwestycji infrastrukturalnych oraz ułatwia aplikowanie o dofinansowanie zewnętrzne. Tworzymy analizy ruchowe oraz analizy powiązań, by lepiej zrozumieć źródła, kierunki, charakter i  konsekwencje przemieszczeń ludzi.