PL / EN

USŁUGI

analityka

Plany zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego

Do ich tworzenia zobowiązani są organizatorzy transportu zbiorowego określeni w ustawie o publicznym transporcie drogowym. Wyniki pracy mogą stanowić dokumentację i gwarancję funkcjonowania transportu publicznego do otrzymania dofinansowania na zakup taboru autobusowego w nowej perspektywie unijnej 2021-2027.