PL / EN

USŁUGI

analityka

Analizy kosztów i korzyści (AKK)

Analizy te służą realnej ocenie efektywności inwestycji, dostarczamy znacznie więcej niż tradycyjne analizy finansowe. Przygotowywane na bazie przewidywanych korzyści i kosztów, elementów ilościowych i jakościowych, pozwalają na zaawansowaną ocenę efektywności inwestycji. Wymagane są one między innymi przez ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Mają one na celu określenie zasadności wykorzystania napędów zeroemisyjnych w danej sieci komunikacyjnej i obejmują analizę finansowo- i społeczno-ekonomiczną oraz oszacowanie efektów środowiskowych. Mogą stanowić podstawę do otrzymania dofinansowania na zakup taboru autobusowego w nowej perspektywie unijnej 2021-2027. Oferujemy także przeprowadzenie konsultacji społecznych i przygotowanie potrzebnej dokumentacji.