PL / EN

USŁUGI

analityka

Mikro i makrosymulacje

Symulacje ruchu drogowego w skali mikro (np. parking lub jedno skrzyżowanie) i makro (całe miasto) pozwalają modelować wpływ projektowanych zmian i inwestycji na układ drogowy. Możliwe jest odwzorowanie zachowania kierowców, symulowanie występowanie wąskich gardeł, zmian w przepustowości danego odcinka infrastruktury. Dzięki zastosowaniu nowoczesnego oprogramowania PTV VISUM oraz VISIM możemy w czytelny sposób modelować, symulować i wizualizować (także w 3D) wszelkie zmiany w ruchu pojazdów.