PL / EN

USŁUGI

analityka

Regionalne plany transportowe (RPT)

Regionalne plany transportowe to typ dokumentów koncentrujących się na infrastrukturze i usługach transportowych, które służą obsłudze ruchu regionalnego z uwzględnieniem powiązań krajowych i lokalnych. Na ich bazie podejmowane są decyzje w zakresie rozwoju regionalnego systemu transportowego. Nasi eksperci tworzą je w sposób spójny, holistyczny i oparty na wiarygodnych informacjach oraz rzetelnych analizach, zgodnie z najlepszymi praktykami zaproponowanymi przez JASPERS. Prowadzimy proces konsultacji społecznych i uzgodnień z potencjalnymi interesariuszami, a także zajmujemy się modelowaniem ruchu z wykorzystaniem oprogramowania PTV Visum.