PL / EN

USŁUGI

analityka

Analizy do projektów PPP

Przeprowadzamy analizy ekonomiczne i rynkowe wspierające przygotowanie inwestycji realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Dokonujemy wstępnych analiz ekonomiczno-technicznych przedsięwzięcia, które ma być zrealizowane w formule PPP, działając po stronie zarówno partnera publicznego, jak i prywatnego. W ramach analiz przedrealizacyjnych diagnozujemy stan faktyczny, możliwości, potrzeby i oczekiwania stron, ryzyka, zasoby, modele efektywnościowe oraz mapujemy potencjalnych partnerów i interesariuszy.