PL / EN

Współpraca Kołobrzegu i ZDG TOR jako przykład strategicznego planowania rozwoju miasta!

Rozwój Kołobrzegu, czyli w jaki sposób współpraca ZDG TOR i władz miasta kreuje innowacyjne strategie i pobudza do konkretnych działań.
Źródło: Portal UM Kołobrzeg, https://i-kolobrzeg.pl/strona-3440-smart_city.html [dostęp: 28.03.2024]

Na antenie TOKFM miał miejsce inspirujący wywiad, w którym Prezydent Kołobrzegu, Anna Mieczkowska, podkreśliła najważniejsze działania ostatniej kadencji.

Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o.o. miał przyjemność współpracować z Miastem Kołobrzeg w bardzo szerokim obszarze analiz strategicznych i planistycznych. Wspólnie wypracowane, podczas tworzenia tych dokumentów, rozwiązania przyczyniają się do rozwoju i poprawy jakości życia w tym nadmorskim uzdrowisku. Oto kilka z naszych inicjatyw:

Strategia Smart City Miasta Kołobrzeg: Realizowana w ramach konkursu Human Smart Cities była częścią większego projektu KOŁOBRZEG. HUMAN, PART, and SPACE. W jej ramach opracowaliśmy szereg działań, które wykorzystują bogate zasoby kulturowe, przyrodnicze i społeczne miasta. Naszym celem jest docelowo uczynienie Kołobrzegu bardziej przyjaznym i efektywnym miejscem do życia. W ramach projektu opracowano też bardzo dobry system informacji przestrzennej miasta.

Studium możliwości poszerzenia profilu gospodarczego Miasta Kołobrzeg: Pogłębione analizy i szeroki proces konsultacyjny pomógł nam zidentyfikować obszary, w których miasto powinno się rozwijać. Dzięki temu studium, Kołobrzeg może skoncentrować się na sektorach przynoszących największe korzyści ekonomiczne. W dokumencie wskazano różne warianty, które mogą przyczynić się do przełamania monokultury gospodarczej.

Polityka Parkingowa Kołobrzegu: Wspólnie z władzami miasta opracowaliśmy strategię zarządzania miejscami parkingowymi. Naszym celem było zoptymalizowanie dostępności parkingów dla mieszkańców i turystów, tak aby korzystanie z samochodów było wygodne i efektywne, ale jednocześnie nie powodowało wzmożonego ruchu w mieście. W ramach prac wytypowano lokalizację parkingów buforowych, których budowa już się rozpoczęła.

Strategia Rozwoju Miasta Kołobrzeg: Przygotowaliśmy długofalową strategię rozwoju miasta, uwzględniającą aspekty społeczne, gospodarcze i środowiskowe. Przedstawione w niej działania mają na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju i dobrobytu dla wszystkich mieszkańców.

Kołobrzeg to przykład Miasta, gdzie dokumenty strategiczne nie lądują na półkę, a są impulsem do konkretnych działań!