PL / EN

„Mądre regulacje, skuteczne przewozy” – kolejny raport ZDG TOR. Rozwój rynku przewozów taxi idzie w parze ze wzrostem bezpieczeństwa pasażerów

Rynek przewozów taxi rośnie dynamicznie, szczególnie za sprawą aplikacji mobilnych. Jaki wpływ na bezpieczeństwo mają owe aplikacje?
Slider_raport_taxi
Źródło: freepik.com [dostęp: 12.03.2024]

Rynek przewozów taxi dynamicznie się rozwija. W 2023 roku jego wartość wyniosła około 6,5-7 miliardów złotych, z czego aż 3,9 miliarda złotych stanowiły przewozy zamawiane przez aplikacje mobilne. To ma korzystny wpływ na miejską mobilność jako uzupełnienie transportu publicznego.

W całej Polsce zanotowano wzrost zgłoszeń przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Przestępstwa tego rodzaju w taksówkach stanowiły 0,2-0,5% wszystkich incydentów na tle seksualnym (23 w 2021 roku, 43 w 2022 roku i 31 w 2023 roku). Dzięki aplikacjom, incydenty te miały miejsce w 1 na 10 milionów przejazdów, podczas gdy w tradycyjnych taksówkach było to 2 na 10 milionów przejazdów.

W maju 2023 roku wprowadzono zmiany w prawie regulujące przewozy taxi zamawiane przez aplikacje. Weryfikacja dokumentów i tożsamości kierowców stała się standardem. Efektem tych działań jest 50-procentowy spadek zgłoszeń incydentów na tle seksualnym. Pomimo wyzwań, bezpieczeństwo pasażerów jest priorytetem.

Zapraszamy do lektury raportu i zapisania się na newsletter raportowy!