PL / EN

Zrównoważona Mobilność Miejska na fali!

Przyszłość zrównoważonej mobilności w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym wchodzi na nowe tory.

Stowarzyszenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego przyjęło Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla ŁOM 2030 (z perspektywą do 2040)!

Plan został opracowany przez ZDGTOR oraz A2P2 architecture & planning. Jesteśmy zachwyceni, że mogliśmy dołożyć kolejny element do układanki zrównoważonej mobilności miejskiej!

Sugerowanym scenariuszem planu rozwoju mobilności jest pełny rozwój publicznego transportu zbiorowego i elektromobilności, który zakłada kontynuację już rozpoczętych działań. Co to oznacza dla mieszkańców ŁOM?

  • współpracę na rzecz poprawy rozwoju oferty transportu kolejowego,
  • częściową integrację taryfowo-biletową,
  • inwestycje w infrastrukturę przesiadkową

Scenariusz odpowiada na postępujące negatywne zjawiska i trendy w ŁOM, takie jak:

  • szybki wzrost emisji z transportu jako następstwo rosnącej liczny pojazdów spalinowych,
  • brak integracji oferty transportu publicznego,
  • brak pełnej koordynacji rozkładów jazdy i taryf w transporcie publicznym,
  • brak spójności sieci pieszej i rowerowej.

Stowarzyszenie ŁOM, składające się z 30 jednostek samorządu terytorialnego, wspiera rozwój społeczno-gospodarczy regionu. Przed Łódzkim Obszarem Metropolitalnym dużo wyzwań, również tych związanych ze zrównoważoną mobilnością, stąd też trzymamy kciuki, by teraz poszczególne powiaty i gminy przyjęły Plan i konsekwentnie realizowały SUMP!

Czynniki wyboru wybranych środków transportu zbiorowego w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym w podróżach ankietowanych, źródło: Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2030 (z perspektywą do 2040)
Istniejąca i projektowana infrastruktura rowerowa Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, źródło: Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2030 (z perspektywą do 2040)