PL / EN

Mobilność miejska a zmiany w Prawie o ruchu drogowym

Raport analizuje mobilność miejską w kontekście niekontrolowanego wzrostu indywidualnego ruchu samochodowego w większości dużych miasta w Polsce i na świecie. Wskazuje na konieczność inwestowania w zrównoważone sposoby przemieszczania się, jednocześnie podkreślając, iż racjonalne wykorzystanie i integracja przewozów taxi z transportem publicznym umożliwia ograniczenie części indywidualnego ruchu samochodowego oraz jego negatywnych oddziaływań na przestrzeń miejską. Rezygnacja […]

Mądre regulacje, skuteczne przewozy

Raport analizuje dane dotyczące liczby zgłaszanych w ostatnich latach przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, popełnianych w taksówkach (w tym także tych zamawianych przez aplikacje mobilne). Zmiany prawne dotyczące weryfikacji dokumentów oraz tożsamości kierowców przewozów taxi „na aplikację” przyjęte w maju 2023 r., które weszły w życie we wrześniu 2023 r., a także rozwiązania wdrożone […]

MAKSYMALNE STAWKI W PRZEWOZACH TAKSÓWKAMI

Raport analizuje wysokość i dynamikę zmian poziomu maksymalnych stawek za przewozy taksówkami, określane przez władze największych miast w Polsce. Opracowanie zwraca uwagę na konieczność wprowadzenia mechanizmu częstszej i racjonalnej ich aktualizacji, w związku z rosnącymi kosztami prowadzenia działalności gospodarczej – w tym także tej polegającej na wykonywaniu przewozów taksówkarskich. Przedstawia także, jakie rozwiązania w tym […]

CYFROWA GOSPODARKA? KLUCZOWA JEST INFRASTRUKTURA

Okładka Raport-Infrastruktura-5G

Raport „Cyfrowa gospodarka. Kluczowa jest infrastruktura” opisuje możliwe ścieżki rozwoju gospodarki cyfrowej w Polsce. Analiza wskazując na współdzielenie sieci jako rozwiązanie optymalne kosztowo i dające nowe możliwości rozwoju gospodarczego opartego m.in. o przesyłanie dużych ilości danych w sposób niezakłócony na terenie całego kraju, a zwłaszcza wzdłuż głównych szlaków drogowych i kolejowych. Obecnie szybkość mobilnego Internetu […]

POLSKO-UKRAIŃSKIE RELACJE TRANSPORTOWE

Odbudowa Ukrainy i integracja ze strukturami unijnymi nie może być odkładana na czas, kiedy działania wojenne zupełnie ustaną. Oba procesy będą trwać wiele lat, a przygotowanie pod nie fundamentów jest zadaniem pilnym. I dla Polski, i dla Ukrainy zacieśnianie współpracy jest nie tylko kosztowym zadaniem, ale i dużą szansą na zwiększenie politycznej i gospodarczej roli […]

“ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W UE” WE WSPÓŁPRACY Z RBF

RBF wraz z ZDG TOR przygotowały specjalistyczny raport branżowy “Zamówienia publiczne w branży infrastrukturalnej w krajach Unii Europejskiej – dobre rozwiązania i przykłady dla Polski”. Raport, przedstawia wybrane rozwiązania prawne i praktyczne, przyjęte w Łotwie, Słowacji i Czechach, wpływające na dostępność i otwartość rynków zamówień publicznych tych państw dla wykonawców, w szczególności z tych państw […]

BEZPIECZEŃSTWO PRZEWOZÓW TAKSÓWKĄ NA APLIKACJĘ. AKTUALNY STAN I KONIECZNE ZMIANY

Zwiększony popyt i rosnąca liczba użytkowników aplikacji do zamawiania przejazdów taksówką, generują rosnącą skalę wyzwań, w tym również związanych z bezpieczeństwem. Przeprowadzane przez uprawnione do tego służby kontrole pokazują, że na rynku tym dochodzi do przypadków naruszenia przepisów dotyczących licencji, stanu technicznego auta, a zdarzają się nawet sytuacje, w których kierujący taksówkami poruszają się nimi […]

POLSKO-UKRAIŃSKIE RELACJE KOLEJOWE – STAN OBECNY, POTENCJAŁ, WYZWANIA

Rosyjska napaść na naszego wschodniego sąsiada diametralnie zmieniła rzeczywistość społeczno-gospodarczą. I choć wojna zachwiała poczuciem bezpieczeństwa całych społeczeństw i branż, sprawiła również, że rozpoczęła się szeroka dyskusja na temat wspólnej przyszłości Polski i Ukrainy – także w ujęciu transportowym. W warunkach wojennych kolej pokazała, że jest skutecznym i efektywnym środkiem transportu, nie do zastąpienia zwłaszcza […]

KOLEJOWE MASZYNY TOROWE I POJAZDY SPECJALNE

Raport Zespołu Doradców Gospodarczych TOR pt. „Kolejowe maszyny torowe i pojazdy specjalne” to pierwsze tego typu opracowanie na polskim rynku. W kompleksowy sposób przedstawia zagadnienie ilostanu oraz wieku eksploatowanych w Polsce kolejowych szynowych maszyn torowych i innych pojazdów o specjalnym przeznaczeniu. Prezentuje także obecną sytuację rynkową w tym sektorze oraz opisuje motywacje zakupowe, zrealizowane projekty […]

POLSKI RYNEK TABOROWY A FUZJE I KONSOLIDACJE NA ŚWIECIE

Raport Zespołu Doradców Gospodarczych TOR porusza sytuację polskiego rynku taboru kolejowego w kontekście światowych megatrendów i wyzwań, przed którymi stoją przedsiębiorstwa o znaczeniu globalnym i regionalnym.

BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE W POLSCE DO 2030 ROKU

W imieniu Railway Business Forum – organizacji zrzeszającej największe polskie firmy z branży kolejowej i infrastrukturalnej – zapraszam do zapoznania się z raportem dotyczącym perspektyw budownictwa infrastrukturalnego w Polsce. Na potrzeby przygotowania niniejszego raportu dokonaliśmy szeroko zakrojonej analizy danych udostępnionych przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego – zamawiających, wykonawców i podwykonawców. Przeprowadziliśmy też szereg rozmów z […]

PRZEWOZY PASAŻERSKIE W KONTEKŚCIE IV PAKIETU KOLEJOWEGO

Rok 2020 przyniósł zasadniczą zmianę w procedurach organizacji publicznego transportu kolejowego (ptz) na poziomie województw. Wydłużający się proces restrukturyzacji Przewozów Regionalnych został wreszcie sfinalizowany, spółka funkcjonuje pod marką Polregio i po otrzymaniu pomocy publicznej osiągnęła stan równowagi finansowej. Zrównoważenie skali dotacji i pracy przewozowej w przewozach wojewódzkich pozwala przypuszczać, że także po przeminięciu kłopotów związanych […]

ZMIANY W PRZEWOZIE OSÓB TAKSÓWKAMI W DOBIE NOWELIZACJI USTAWY O TRANSPORCIE DROGOWYM

Od stycznia 2021 roku obowiązuje w pełni nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, która objęła funkcjonowanie platform pośrednictwa. Jakie zmiany zaszły przy świadczeniu usług przewozu osób taksówką? Jakie problemy wystąpiły przy dostosowaniu się do nowych przepisów? Jak zmieniła się liczba aktywnych w poszczególnych miastach oraz jakie wyzwania i przyszłość czekają usługi przewozu osób taksówkami? W raporcie […]

AUTOMATY PRZESYŁKOWE – ZIELONE ROZWIĄZANIE DLA OSTATNIEJ MILI

W 2020 r. dostawa do automatów przesyłkowych stała się pierwszym wyborem dla kupujących w sieci. Jak jest wpływ tej formy dostawy na środowisko? Dlaczego i jak warto ją rozwijać, by maksymalizować korzyści i minimalizować konflikty? W raporcie „Automaty przesyłkowe – zielone rozwiązanie dla ostatniej mili” ZDG TOR podsumował dotychczasową wiedzę w tym obszarze i poszukuje […]

TRANSPORT MIEJSKI, STACJE TANKOWANIA I PRZEMYSŁ – 3 FILARY ROZWOJU TECHNOLOGII WODOROWEJ

Rozwój technologii wodorowej jest jednym z głównych elementów planu Unii Europejskiej zakładającego osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 roku. Wdrożenie planu musi opierać się na rozwiązaniach, które z jednej strony będą wspierały dekarbonizację energetyki i przemysłu, a z drugiej pozwolą na efektywne implementowanie rozwiązań opartych na wodorze – wynika z Raportu poświęconego technologii wodorowej, przygotowywanego przez […]

LOTNICZE STRATEGIE WYCHODZENIA Z KRYZYSU COVID-19

Wprowadzone zakazy ruchu lotniczego, przywrócone kontrole graniczne wraz ze ścisłymi ograniczeniami dotyczącymi moż-liwości ich przekraczania, zamrożenie gospodarek oraz obawy pasażerów przed podróżowaniem nawet w tym ograniczonym wymiarze, który pozostawał możliwy, doprowadziły praktycznie do zlikwidowania rynku pasażerskich, rozkładowych połączeń lotniczych w Europie w kwietniu i częściowo w maju 2020 r.

LOTNICTWO W DOBIE PANDEMII. ZMIANY NA POKŁADACH SAMOLOTÓW

Jednym ze środków walki z koronawirusem jest wprowadzenie reguł dystansu społecznego pomiędzy ludźmi.Zachowanie odstępu jest jednak trudne w środkach komunikacji masowej. W lotnictwie pozostawienie pustego „środkowego fotela” oznaczałoby albo loty poniżej kosztów i upadek przewoźników, albo drastyczną podwyżkę cen biletów lotniczych.

LOTNICZY RUCH PASAŻERSKI W CZASIE PANDEMII

Spadki w ruchu w Europie zaczęły się na początku marca, a gwałtownie przyspieszyły w drugiej połowie tego miesiąca, gdy kolejne kraje zaczęły wprowadzać ograniczenia dotyczą-ce lotów oraz przekraczania granic. Najgorsza sytuacja miała miejsce w połowie kwietnia, gdy ruch był o prawie 90 proc. niższy niż rok wcześniej.

LOTNICZE CARGO W CZASIE PANDEMII

Trwająca pandemia COVID-19 spowodowała głębokie zmiany na rynku lotniczego cargo. Jednak, w przeciwieństwie do przewozów pasażerskich, ruch cargo podlega bardziej skomplikowanym, dwukierunkowym zmianom. Z jednej strony, kryzys gospodarczy oraz zamrożenie wielu gospodarek zmniejszają popyt na przewozy, z drugiej zaś gwałtownie wzrósł popyt na przewozy wyposażenia medycznego. W tej sytuacji wiele firm zdecydowało się na wykorzystanie […]

POMOC PUBLICZNA DLA LINII LOTNICZYCH W CZASIE PANDEMII

Pandemia koronawirusa sprawiła, że światowa gospodarka znalazła się w recesji. Jako pierwsze ucierpiały firmy z sektora lotniczego, które musiały zredukować niemal do zera liczbę wykonywanych operacji lotniczych. IATA (Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych) szacowała w kwietniu, że same linie lotnicze utracą w tym roku ponad 314 mld USD przychodów. Zapewne będzie to kwota bliższa 400 mld […]

RENESANS TRAMWAJU W POLSCE

Tramwaj to jeden z najbardziej efektywnych i przyjaznych środków transportu, na jaki może sobie pozwolić miasto.Koszt budowy 1 km linii tramwajowej jest kilkanaście razy mniejszy niż budowy metra, a wykorzystanie przestrzeni jest zdecydowanie korzystniejsze niż w przypadku transportu kołowego. Tramwaj to także długie życie taboru oraz niższe koszty zatrudnienia – z uwzględnieniem możliwości przewozowych – […]

FUNKCJONOWANIE PRZESTRZENI PARKINGOWYCH PRZY DWORCACH KOLEJOWYCH W POLSCE

Liczba samochodów osobowych w Polsce wzrosła z 5,2 miliona w 1990 do 22,5 miliona w 2017 roku. Dynamiczny rozwój motoryzacji sprawił, że ulice oraz parkingi w najbardziej atrakcyjnych lokalizacjach stały się przepełnione. Odpowiedzią samorządów na lawinowy wzrost pojazdów na drogach było wprowadzenie stref płatnego parkowania, których funkcjonowanie reguluje ustawa o drogach publicznych. Strefy zwiększają rotację […]

ROZWÓJ TRANSPORTU LOTNICZEGO W POLSCE

Po kilku trudnych latach dla rynku lotniczych przewozów towarowych, które spowodował globalny kryzys ekonomiczny, w ostatnich latach rynek ten jest na fali wznoszącej. Zakładając globalny wzrost PKB, trend ten powinien utrzymać się przez najbliższe dwie dekady. Rolę światowego lidera w obrębie lotniczych przewozów towarowych, po długiej dominacji Stanów Zjednoczonych, przejmują Chiny. Raport opracowany przez Zespół […]

ZATRUDNIENIE W LOTNICTWIE EDUKACJA JAKO ODPOWIEDŹ NA POTRZEBY BRANŻY

Lotnictwo rozwija się globalnie. Wraz z rozwojem popularności tego środka transportu, dostępności transportowej, poprzez powstawanie infrastruktury oraz spadku cen biletów lotniczych, rośnie rola podniebnych podróży Raport opracowany przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o. przy współpracy z LS Airport Services

PLL LOT NA RYNKU EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ

Rynek lotniczy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej jest stosunkowo słabo rozwinięty na tle całego kontynentu. Nawet największe w tym regionie lotnisko w Wiedniu nie mieści się w pierwszej dwudziestce największych portów lotniczych w Europie. Całościowy zbiór zagadnień dotyczących rynku lotniczego w Europie Środkowo – Wschodniej na tle UE odnajdziecie Państwo w raporcie przygotowany przez Zespół Doradców […]

LOGISTYKA RYNKU PALIW W POLSCE

Przemysł paliwowy i cały rynek transportu w ostatnich latach uległ znacznemu przeobrażeniu. Przykładowo, na stacjach paliw dostępne są dzisiaj ładowarki dla aut elektrycznych, a w Polsce w ciągu kilku lat ma powstać pierwszy punkt tankowania wodoru. Czy w przyszłości kierowcy będą jeździć autami elektrycznymi wodorowymi czy może bateryjnymi? Nie wiemy jeszcze, jaka technologia będzie dominować […]

HAŁAS KOMUNIKACYJNY: ŹRÓDŁA I METODY PRZECIWDZIAŁANIA

Hałas to zanieczyszczenie – jedno z większych zagrożeń ekologicznych, zaraz po zanieczyszczonym powietrzu. Hałas stał się jednym z tematów poruszanych w ramach Kongresu Czystego Powietrza zorganizowanego 27 lutego 2019 r. przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, Mazowiecką Agencję Energetyczną Sp. z o.o. oraz Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o. Chodziło o pokazanie hałasu jako jednego z […]

LIBERALIZACJA RYNKU MIEJSKICH PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH

LIBERALIZACJA RYNKU MIEJSKICH PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH to raport przygotowany przez ZDG TOR we współpracy z Mobilis. Opracowanie analizuje rynek krajowej miejskiej komunikacji zbiorowej w kontekście aktualnych problemów transportu publicznego w Polsce, szans i zagrożeń przed nim stojących oraz oczekiwań pasażera. Szczególną uwagę przywiązano do wybranych 21 ośrodków miejskich o szczególnie rozwiniętych systemach komunikacji zbiorowej. Zbiór ten […]

STREFY CZYSTEGO TRANSPORTU – KOMPENDIUM WIEDZY

Niniejszy dokument pokazuje podstawy prawne funkcjonowania stref w Polsce, przedstawia strefy już funkcjonujące w Europie, identyfikuje wyzwania stojące przed polskimi miastami oraz wskazuje na rozwiązania, które są adekwatne do zastosowania w lokalnych warunkach. Kompendium wyjaśnia m.in.: – jak wytyczyć granice obszaru strefy czystego transportu, – jak zorganizować wjazd do strefy czystego transportu (systemy weryfikacji uprawnień […]

WARSZAWSKIE BIURA NA NOWYCH TORACH

Wspólnie wytypowaliśmy cztery lokalizacje, które uważamy za najbardziej perspektywiczne zarówno pod względem dostępu do transportu publicznego, szczególnie szynowego, jak i planowanych w tych miejscach inwestycji biurowych. Wśród wybranych obszarów znalazły się: okolice ronda Daszyńskiego, Dworca Południowego, Dworca Gdańskiego wraz z rondem Zgrupowania AK „Radosław” oraz okolice skrzyżowania ulic Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej. W raporcie analizujemy stopień […]

TRAMS IN POLAND 2017

“Tramwaje w Polsce 2017 ” to anglojęzyczny raport dokumentujący warunki eksploatacji i produkcji tramwajów w Polsce. Dostarcza również informacji o infrastrukturze tramwajowej w poszczególnych miastach kraju. Dokument przygotowany przez Railway Market – CEE Railway Rolling Stock Review, jest źródłem informacji o operatorach tramwajowych, rodzajach taboru, z których korzystają oraz planach ich modernizacji i zakupu. Analiza […]

RAILWAY ROLLING STOCK IN POLAND 2017

Raport “Tabor kolejowy w Polsce 2017” jest anglojęzycznym raportem opisującym rynek eksploatacji, produkcji i modernizacji taboru w Polsce. Dokument przygotowany przez Railway Market – CEE Railway Rolling Stock Review jest niezastąpionym źródłem informacji na temat użytkowania pojazdów szynowych, ich rodzajów, a także planów zakupu nowych jednostek i modernizacji starych. Badanie dostarcza użytecznej wiedzy o jednym […]

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW – SYTUACJA PRAWNA A POTRZEBY BRANŻY BUDOWLANEJ

Raport „Zatrudnianie cudzoziemców – sytuacja prawna a potrzeby branży budowlanej” jest opisem obecnego stanu kadr sektora infrastrukturalnego. W pierwszej części opracowania przedstawiona została w szerszym kontekście sytuacja cudzoziemców na polskim rynku pracy. Następnie opisane zostały realia branży, która cierpi z powodu znacznych deficytów kadrowych. Opisano także możliwe długofalowe konsekwencje dla realizacji inwestycji, które mogą wyniknąć z powodu braku pracowników. Kolejne części opracowania […]

ELEKTROMOBILNOŚĆ – DOBRE PRAKTYKI

Włączenie samochodów z klasycznym napędem hybrydowym bez modułu plug-in do planu rozwoju elektromobilności w Polsce, integracja elektrycznego car sharingu z transportem publicznym oraz precyzyjne zaplanowanie sieci ładowania – to najważniejsze rekomendacje dla polskiego rynku z raportu Zespołu Doradców Gospodarczych TOR nt. dobrych praktyk w europejskiej elektromobilności.

ANALIZA RYNKU PRODUCENTÓW I DOSTAWCÓW TABORU SZYNOWEGO, A TAKŻE ANALIZA RYNKU MODERNIZACJI POJAZDÓW EZT

Toczący się proces restrukturyzacji spółki Przewozy Regionalne będzie skutkować m.in. tym, że w jednej grupie kapitałowej (Agencja Rozwoju Przemysłu) skupią się udziały w kilku przedsiębiorstwach funkcjonujących w branży transportu kolejowego. ARP posiadać będzie kontrolę nad przewoźnikiem (PR), przedsiębiorstwem zajmującym się produkcją i modernizacją taboru (FPS-Cegielski) oraz spółką leasingującą tabor (PTS). Sytuacja ta niesie zagrożenie powstania […]

PORÓWNANIE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Raport przygotowany wspólnie z firmą Newspoint porównujący preferencje internautów w zakresie wyboru środku transportu przy podróżach długodystansowych.

PERSPEKTYWY ZMIAN NA RYNKU NIEREGULARNEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO

Na rynku transportu pasażerskiego realizowanego samochodami osobowymi od lat funkcjonują odrębne formy usług przewidzianych w ustawie o transporcie drogowym, w tym tradycyjne taksówki, przewozy okazjonalne oraz przewóz osób samochodami osobowymi. Te obszary działalności gospodarczej przechodzą w ostatnich latach znaczną transformację wywołaną zmieniającymi się wymaganiami konsumentów, postępem technologicznym, pojawieniem się nowych modeli biznesowych oraz urynkowieniem usług […]

KOLEJ NA DZIAŁANIE – MAPA PROBLEMÓW POLSKIEGO KOLEJNICTWA

„Biała księga 2013. Kolej na działania – mapa problemów polskiego kolejnictwa” stanowi kontynuację pierwotnego opracowania wydanego z inicjatywy Forum Kolejowego – Railway Business Forum. Jej głównym celem jest wskazanie na tle opisu aktualnej sytuacji kolejnictwa najważniejszych problemów stwarzających bariery dla rozwoju transportu szynowego w Polsce.

KIERUNKI ROZWOJU LOTNICTWA W POLSCE

Raport jest próbą odpowiedzi na pytanie, jakie będzie wzajemne oddziaływanie sektorów transportu na siebie i czy równoczesne inwestowanie na danym obszarze w kolej, drogi i lotnictwo, a także żeglugę śródlądową, przyniesie pozytywne zmiany dla pasażerów i transportu ładunków. Spojrzenie na lotnictwo wymaga spojrzenia na cały transport w Polsce. Strategia lotnicza powinna powiązać ze sobą wszystkie […]

ELEKTROMOBILNOŚĆ W POLSKICH MIASTACH

Raport opisuje bieżącą sytuację w segmencie rynku elektromobilności oraz zawiera rekomendacje w związku z pracami legislacyjnymi rządu. Publikacja została przygotowana przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR we współpracy z Europejskim Funduszem Leasingowym, Volkswagen Group Polska oraz firmą Uber.

MAPA PROBLEMÓW POLSKIEGO KOLEJNICTWA

Wśród celów Białej księgi – mapy problemów polskiego kolejnictwa najistotniejsze to: > wskazanie obszarów newralgicznych dla stanu transportu szynowego w Polsce, > identyfikacja głównych problemów stojących na przeszkodzie rozwojowi kolejnictwa, > zebranie w jednym dokumencie wniosków z analiz obejmujących poszczególne zagadnienia, > przygotowanie materiału źródłowego dla decydentów na różnych szczeblach planujących politykę transportową w zakresie […]

CENY BILETÓW W TRANSPORCIE PUBLICZNYM

Punktem wyjścia dla opracowania była satysfakcja pasażera korzystającego z usług transportu zbiorowego, tym co na nią wpływa i na ile cena biletu (z punktu widzenia tzw. „passenger experience”) musi korespondować z jakościączy rozbudowaniem oferty transportowej. Raport zawiera zestawienie, w którym prezentujemy 18 miast wojewódzkich w Polsce z informacją jakie środki transportu publicznego w tych miastach […]

PARKINGI A TRANSPORT ZBIOROWY W MIASTACH

Raport w zwięzły sposób przedstawia kluczowe problemy miast, takie jak suburbanizację, korki czy smog, wskazując cele i cechy dobrej polityki parkingowej, ale przede wszystkim prowadzi rozważania jakie rozwiązania  mogą przynieść rzeczywistą poprawę narastającego problemu. Opracowanie zawiera analizę całościowych kosztów podróżowania po mieście i wnioski dotyczące obecnych narzędzi polityki parkingowej: stawek za parkowanie, godzin obowiązywania, zasięgu stref płatnego parkowania, możliwości powstawania parkingów off-street, a […]

BIAŁA KSIĘGA INFRASTRUKTURY

Dokument powstał dzięki staraniom członków Stowarzyszenia „Inicjatywa dla Infrastruktury” oraz osób przez Stowarzyszenie zaproszonych. Biała Księga stanowi punkt wyjścia do ogólnokrajowej dyskusji na temat relacji między podmiotami zaangażowanymi w inwestycje w polską infrastrukturę transportową i przesyłową a krajowym wzrostem gospodarczym i jakością życia w Polsce.

POLAND’S ARMS PROCUREMENT REPORT 2016

Rok 2016 był pierwszym pełnym rokiem w ramach nowego rządu, który narzucił istotne zmiany w polskiej polityce obronności i uzbrojeniu. Wraz z końcem 2016 roku i kilkumiesięcznymi zmianami, jest to dobry moment na podsumowanie najnowszych wydarzeń i prognozowanie prawdopodobnego kierunku działań w 2017 roku. KomunikaTOR, agencja PR i PA agencja specjalizująca się w branżach regulowanych […]

KOLEJOWE PRZEWOZY PASAŻERSKIE

Biała Księga – Kolejowe Przewozy Pasażerskie stanowi kontynuację prac RBF nad publikacją opracowań analitycznych prezentujących aktualny stan polskiego kolejnictwa w wymiarze ogólnym dotyczącym całego systemu kolejowego, jak i w zakresie wybranych podsystemów lub zagadnień problemowych. Autorzy starali się przekazać jak najbardziej obiektywną i aktualną diagnozę sytuacji pasażerskiego transportu szynowego na podstawie dostępnych danych i wiedzy […]

DYSTRYBUCJA BILETÓW W TRANSPORCIE PUBLICZNYM – NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA

Podróż transportem zbiorowym, poza samym faktem podjęcia decyzji o wyborze pociągu, autobusu lub tramwaju zamiast np. prywatnego auta, wiąże się z koniecznością zakupu biletu.Jeszcze kilka lat temu naturalne było, że potrzebując biletu udajemy się do kiosku lub kupujemy go bezpośrednio u kierującego pojazdem. Jednak to się zmienia. Rozwój inteligentnych systemów transportowych i idea smart ticketing […]

BIAŁA KSIĘGA MOBILNOŚCI

Dokument powstał dzięki staraniom członków Stowarzyszenia Transportu Publicznego oraz osób przez Stowarzyszenie zaproszonych. Biała Księga Mobilności stanowić ma punkt wyjścia do ogólnokrajowej dyskusji na temat zmian zachodzących w sferze mobilności i transportu publicznego. Ma na celu pokazanie decydentom różnego szczebla, jak wiele zmian zachodzi w nawykach transportowych Polaków i ułatwi sprostanie oczekiwaniom obywateli.

BIAŁA KSIĘGA MOBILNOŚCI

Biała Księga Mobilności to głos w dyskusji na temat nowoczesnych technologii transportowych i zmian zachodzących na rynku transportu zbiorowego w Polsce i na świecie.