Publikacje

Raport RBF: Przewozy pasażerskie w kontekście IV pakietu kolejowego

Zmiany w przewozie osób taksówkami w dobie nowelizacji ustawy o transporcie drogowym

Automaty przesyłkowe – zielone rozwiązanie dla ostatniej mili

Transport miejski, stacje tankowania i przemysł – 3 filary rozwoju technologii wodorowej

Lotnicze cargo w czasie pandemii

Pomoc publiczna dla linii lotniczych w czasie pandemii

Lotniczy ruch pasażerski w czasie pandemii

Lotnictwo w dobie pandemii. Zmiany na pokładach samolotów

Lotnicze strategie wychodzenia z kryzysu COVID-19

Tarcza antykryzysowa – wsparcie w procesie transformacji przedsiębiorstw

Renesans Tramwaju w Polsce

Zatrudnienie w lotnictwie edukacja jako odpowiedź na potrzeby branży

Funkcjonowanie przestrzeni parkingowych przy dworcach kolejowych w Polsce

Rozwój transportu lotniczego w Polsce

Logistyka rynku paliw w Polsce

PLL LOT na rynku Europy Środkowej i Wschodniej

Hałas komunikacyjny: źródła i metody przeciwdziałania

Liberalizacja rynku miejskich przewozów autobusowych

Polska na drodze do elektromobilności

Strefy Czystego Transportu – Kompendium Wiedzy

Warszawskie biura na nowych torach

Railway Rolling Stock in Poland 2018

Trams in Poland 2018

Zatrudnianie cudzoziemców – sytuacja prawna a potrzeby branży budowlanej

Elektromobilność – dobre praktyki

Perspektywy zmian na rynku nieregularnego transportu publicznego

Parkingi a transport zbiorowy w miastach

Porównanie środków transportu

Elektromobilność w polskich miastach

Ceny biletów w transporcie publicznym

Railway rolling stock in Poland 2017

Trams in Poland 2017

Kobiety w Infrastrukturze i Transporcie

Poland’s arms procurement report 2016

Kierunki rozwoju lotnictwa w Polsce

Kolejowe przewozy pasażerskie

Biała Księga Mobilności

Analiza rynku producentów i dostawców taboru szynowego, a także analiza rynku modernizacji pojazdów EZT

Biała Księga Mobilności

Biała Księga Infrastruktury

Kolej na działanie – mapa problemów polskiego kolejnictwa

Plan zrównoważonego transportu dla Inowrocławia

Mapa problemów polskiego kolejnictwa

Raport RBF: Przewozy pasażerskie w kontekście IV pakietu kolejowego

Rok 2020 przyniósł zasadniczą zmianę w procedurach organizacji publicznego transportu kolejowego (ptz) na poziomie województw. Wydłużający się proces restrukturyzacji Przewozów Regionalnych został wreszcie sfinalizowany, spółka funkcjonuje pod marką Polregio i po otrzymaniu pomocy publicznej osiągnęła stan równowagi finansowej. Zrównoważenie skali dotacji i pracy przewozowej w przewozach wojewódzkich pozwala przypuszczać, że także po przeminięciu kłopotów związanych z pandemią, spółka zachowa trwałą równowagę i zdolność do oferowania swoich usług w otwartych przetargach.

RYNEK KOLEJOWEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO W WOJEWÓDZTWACH W KONTEKŚCIE WEJŚCIA W ŻYCIE IV PAKIETU KOLEJOWEGO

Wpisz swój adres email, aby otrzymać wiadomość z linkiem do pobrania. Pamiętaj, że pobierając naszą publikację zgadzasz się by Administratorem Twoich danych osobowych (adres email) został Zespół Doradców Gospodarczych TOR. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych poznasz tutaj https://zdgtor.pl/polityka_prywatnosci/

 

 

Zmiany w przewozie osób taksówkami w dobie nowelizacji ustawy o transporcie drogowym

Od stycznia 2021 roku obowiązuje w pełni nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, która objęła funkcjonowanie platform pośrednictwa. Jakie zmiany zaszły przy świadczeniu usług przewozu osób taksówką? Jakie problemy wystąpiły przy dostosowaniu się do nowych przepisów? Jak zmieniła się liczba aktywnych w poszczególnych miastach oraz jakie wyzwania i przyszłość czekają usługi przewozu osób taksówkami? W raporcie „Zmiany w przewozie osób taksówkami w dobie nowelizacji ustawy o transporcie drogowym” Zespół Doradców Gospodarczych TOR podsumował dotychczasową wiedzę oraz przedstawił odpowiedzi na powyższe pytania.

Przewozy taksówkami po zmianie prawa. Konieczne kontrole KAS i GITD.

Wpisz swój adres email, aby otrzymać wiadomość z linkiem do pobrania. Pamiętaj, że pobierając naszą publikację zgadzasz się by Administratorem Twoich danych osobowych (adres email) został Zespół Doradców Gospodarczych TOR. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych poznasz tutaj https://zdgtor.pl/polityka_prywatnosci/

 

 

Automaty przesyłkowe – zielone rozwiązanie dla ostatniej mili

W 2020 r. dostawa do automatów przesyłkowych stała się pierwszym wyborem dla kupujących w sieci. Jak jest wpływ tej formy dostawy na środowisko? Dlaczego i jak warto ją rozwijać, by maksymalizować korzyści i minimalizować konflikty?

W raporcie „Automaty przesyłkowe – zielone rozwiązanie dla ostatniej mili” ZDG TOR podsumował dotychczasową wiedzę w tym obszarze i poszukuje odpowiedzi na pytania o przyszłość automatów przesyłkowych.

Automaty przesyłkowe – zielone rozwiązanie dla ostatniej mili

Wpisz swój adres email, aby otrzymać wiadomość z linkiem do pobrania. Pamiętaj, że pobierając naszą publikację zgadzasz się by Administratorem Twoich danych osobowych (adres email) został Zespół Doradców Gospodarczych TOR. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych poznasz tutaj https://zdgtor.pl/polityka_prywatnosci/

 

 

Transport miejski, stacje tankowania i przemysł – 3 filary rozwoju technologii wodorowej

 

Rozwój technologii wodorowej jest jednym z głównych elementów planu Unii Europejskiej zakładającego osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 roku. Wdrożenie planu musi opierać się na rozwiązaniach, które z jednej strony będą wspierały dekarbonizację energetyki i przemysłu, a z drugiej pozwolą na efektywne implementowanie rozwiązań opartych na wodorze – wynika z Raportu poświęconego technologii wodorowej, przygotowywanego przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR. Raport jest elementem projektu Wodór2030.pl, którego Partnerem Głównym jest PKN ORLEN – lider w rozwoju technologii wodorowej w Polsce.

Transport miejski, stacje tankowania i przemysł – 3 filary rozwoju technologii wodorowej

Wpisz swój adres email, aby otrzymać wiadomość z linkiem do pobrania. Pamiętaj, że pobierając naszą publikację zgadzasz się by Administratorem Twoich danych osobowych (adres email) został Zespół Doradców Gospodarczych TOR. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych poznasz tutaj https://zdgtor.pl/polityka_prywatnosci/

 

 

Lotnicze cargo w czasie pandemii

Trwająca pandemia COVID-19 spowodowała głębokie zmiany na rynku lotniczego cargo. Jednak, w przeciwieństwie do przewozów pasażerskich, ruch cargo podlega bardziej skomplikowanym, dwukierunkowym zmianom. Z jednej strony, kryzys gospodarczy oraz zamrożenie wielu gospodarek zmniejszają popyt na przewozy, z drugiej zaś gwałtownie wzrósł popyt na przewozy wyposażenia medycznego. W tej sytuacji wiele firm zdecydowało się na wykorzystanie samolotów pasażerskich do przewozu ładunków. Część z nich poddano konwersji. PLL LOT skorzystał z tej sytuacji nie tylko obsługując #CARGOdlaPolski, ale także otwierając połączenia komercyjne.

 

Lotnicze cargo w czasie pandemii

Wpisz swój adres email, aby otrzymać wiadomość z linkiem do pobrania. Pamiętaj, że pobierając naszą publikację zgadzasz się by Administratorem Twoich danych osobowych (adres email) został Zespół Doradców Gospodarczych TOR. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych poznasz tutaj https://zdgtor.pl/polityka_prywatnosci/

 

 

Pomoc publiczna dla linii lotniczych w czasie pandemii

 

Pandemia koronawirusa sprawiła, że światowa gospodarka znalazła się w recesji. Jako pierwsze ucierpiały firmy z sektora lotniczego, które musiały zredukować niemal do zera liczbę wykonywanych operacji lotniczych. IATA (Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych) szacowała w kwietniu, że same linie lotnicze utracą w tym roku ponad 314 mld USD przychodów. Zapewne będzie to kwota bliższa 400 mld USD. Państwa na całym świecie zapowiedziały udzielenie wsparcia na poziomie przekraczającym 100 mld USD. Dlaczego warto wspierać linie lotnicze przekonacie się z lektury raportu

Pomoc publiczna dla linii lotniczych w czasie pandemii

Wpisz swój adres email, aby otrzymać wiadomość z linkiem do pobrania. Pamiętaj, że pobierając naszą publikację zgadzasz się by Administratorem Twoich danych osobowych (adres email) został Zespół Doradców Gospodarczych TOR. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych poznasz tutaj https://zdgtor.pl/polityka_prywatnosci/

 

 

 

Lotniczy ruch pasażerski w czasie pandemii

 

Spadki w ruchu w Europie zaczęły się na początku marca, a gwałtownie przyspieszyły w drugiej połowie tego miesiąca, gdy kolejne kraje zaczęły wprowadzać ograniczenia dotyczą-ce lotów oraz przekraczania granic. Najgorsza sytuacja miała miejsce w połowie kwietnia, gdy ruch był o prawie 90 proc. niższy niż rok wcześniej.

Lotniczy ruch pasażerski w czasie pandemii

Wpisz swój adres email, aby otrzymać wiadomość z linkiem do pobrania. Pamiętaj, że pobierając naszą publikację zgadzasz się by Administratorem Twoich danych osobowych (adres email) został Zespół Doradców Gospodarczych TOR. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych poznasz tutaj https://zdgtor.pl/polityka_prywatnosci/

 

 

Lotnictwo w dobie pandemii. Zmiany na pokładach samolotów

 

Jednym ze środków walki z koronawirusem jest wprowadzenie reguł dystansu społecznego pomiędzy ludźmi.
Zachowanie odstępu jest jednak trudne w środkach komunikacji masowej. W lotnictwie pozostawienie pustego „środkowego fotela” oznaczałoby albo loty poniżej kosztów i upadek przewoźników, albo drastyczną podwyżkę cen biletów lotniczych.

Lotnictwo w dobie pandemii. Zmiany na pokładach samolotów

Wpisz swój adres email, aby otrzymać wiadomość z linkiem do pobrania. Pamiętaj, że pobierając naszą publikację zgadzasz się by Administratorem Twoich danych osobowych (adres email) został Zespół Doradców Gospodarczych TOR. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych poznasz tutaj https://zdgtor.pl/polityka_prywatnosci/

 

 

Lotnicze strategie wychodzenia z kryzysu COVID-19

 

Wprowadzone zakazy ruchu lotniczego, przywrócone kontrole graniczne wraz ze ścisłymi ograniczeniami dotyczącymi moż-liwości ich przekraczania, zamrożenie gospodarek oraz obawy pasażerów przed podróżowaniem nawet w tym ograniczonym wymiarze, który pozostawał możliwy, doprowadziły praktycznie do zlikwidowania rynku pasażerskich, rozkładowych połączeń lotniczych w Europie w kwietniu i częściowo w maju 2020 r.

 

Lotnicze strategie wychodzenia z kryzysu COVID-19

Wpisz swój adres email, aby otrzymać wiadomość z linkiem do pobrania. Pamiętaj, że pobierając naszą publikację zgadzasz się by Administratorem Twoich danych osobowych (adres email) został Zespół Doradców Gospodarczych TOR. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych poznasz tutaj https://zdgtor.pl/polityka_prywatnosci/

 

 

Tarcza antykryzysowa – wsparcie w procesie transformacji przedsiębiorstw

 

Zespół Doradców Gospodarczych TOR jest jedną z największych polskich firm doradczych działających na rynku mobilności, transportu i infrastruktury. Dla naszych Klientów pozyskaliśmy ponad 8 miliardów złotych środków unijnych. Od 1998 roku, z sukcesem doradzamy podmiotom publicznym i prywatnym w zakresie analizy, planowania strategicznego, finansowania, zmian organizacyjnych i strategii rozwojowych. Pracujemy nad rozwiązaniami prawnymi oraz inicjujemy debatę publiczną w istotnych dla Polski i polskiej gospodarki tematach. Obecna trudna sytuacja gospodarcza oraz problemy podmiotów publicznych i gospodarczych skłoniły nas do stworzenia oferty kompleksowego wsparcia dla nich. Łącząc nasz zespół z najlepszymi rynkowymi ekspertami, przedstawiamy Państwu propozycję dopasowaną do obecnych wyzwań i potrzeb

 

TARCZA ANTYKRYZYSOWA - WSPARCIE W PROCESIE TRANSFORMACJI PRZEDSIĘBIORSTW

Wpisz swój adres email, aby otrzymać wiadomość z linkiem do pobrania. Pamiętaj, że pobierając naszą publikację zgadzasz się by Administratorem Twoich danych osobowych (adres email) został Zespół Doradców Gospodarczych TOR. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych poznasz tutaj https://zdgtor.pl/polityka_prywatnosci/

 

 

Renesans Tramwaju w Polsce

Tramwaj to jeden z najbardziej efektywnych i przyjaznych środków transportu, na jaki może sobie pozwolić miasto.
Koszt budowy 1 km linii tramwajowej jest kilkanaście razy mniejszy niż budowy metra, a wykorzystanie przestrzeni jest zdecydowanie korzystniejsze niż w przypadku transportu kołowego. Tramwaj to także długie życie taboru oraz niższe koszty zatrudnienia – z uwzględnieniem możliwości przewozowych – niż w przypadku autobusów.

 

Renesans Tramwaju w Polsce

Wpisz swój adres email, aby otrzymać wiadomość z linkiem do pobrania. Pamiętaj, że pobierając naszą publikację zgadzasz się by Administratorem Twoich danych osobowych (adres email) został Zespół Doradców Gospodarczych TOR. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych poznasz tutaj https://zdgtor.pl/polityka_prywatnosci/

 

 

Zatrudnienie w lotnictwie edukacja jako odpowiedź na potrzeby branży

 

Lotnictwo rozwija się globalnie. Wraz z rozwojem popularności tego środka transportu, dostępności transportowej, poprzez powstawanie infrastruktury oraz spadku cen biletów lotniczych, rośnie rola podniebnych podróży

 

Raport opracowany przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o. przy współpracy z LS Airport Services

 

Zatrudnienie w lotnictwie edukacja jako odpowiedź na potrzeby branży

Wpisz swój adres email, aby otrzymać wiadomość z linkiem do pobrania. Pamiętaj, że pobierając naszą publikację zgadzasz się by Administratorem Twoich danych osobowych (adres email) został Zespół Doradców Gospodarczych TOR. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych poznasz tutaj https://zdgtor.pl/polityka_prywatnosci/

 

 

Funkcjonowanie przestrzeni parkingowych przy dworcach kolejowych w Polsce

Liczba samochodów osobowych w Polsce wzrosła z 5,2 miliona w 1990 do 22,5 miliona w 2017 roku. Dynamiczny rozwój motoryzacji sprawił, że ulice oraz parkingi w najbardziej atrakcyjnych lokalizacjach stały się przepełnione. Odpowiedzią samorządów na lawinowy wzrost pojazdów na drogach było wprowadzenie stref płatnego parkowania, których funkcjonowanie reguluje ustawa o drogach publicznych. Strefy zwiększają rotację parkujących pojazdów, a także ograniczają liczbę samochodów wjeżdżających w ich obszar. Te same argumenty dotyczyć mogą również przestrzeni postojowych przy dworcach kolejowych.

 

FUNKCJONOWANIE PRZESTRZENI PARKINGOWYCH PRZY DWORCACH KOLEJOWYCH W POLSCE

Wpisz swój adres email, aby otrzymać wiadomość z linkiem do pobrania. Pamiętaj, że pobierając naszą publikację zgadzasz się by Administratorem Twoich danych osobowych (adres email) został Zespół Doradców Gospodarczych TOR. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych poznasz tutaj https://zdgtor.pl/polityka_prywatnosci/

 

 

Rozwój transportu lotniczego w Polsce

Po kilku trudnych latach dla rynku lotniczych przewozów towarowych, które spowodował globalny kryzys ekonomiczny, w ostatnich latach rynek ten jest na fali wznoszącej. Zakładając globalny wzrost PKB, trend ten powinien utrzymać się przez najbliższe dwie dekady. Rolę światowego lidera w obrębie lotniczych przewozów towarowych, po długiej dominacji Stanów Zjednoczonych, przejmują Chiny.

Raport opracowany przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o.

 

ROZWÓJ TRANSPORTU LOTNICZEGO W POLSCE

Wpisz swój adres email, aby otrzymać wiadomość z linkiem do pobrania. Pamiętaj, że pobierając naszą publikację zgadzasz się by Administratorem Twoich danych osobowych (adres email) został Zespół Doradców Gospodarczych TOR. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych poznasz tutaj https://zdgtor.pl/polityka_prywatnosci/

 

 

Logistyka rynku paliw w Polsce

 

Przemysł paliwowy i cały rynek transportu w ostatnich latach uległ znacznemu przeobrażeniu. Przykładowo, na stacjach paliw dostępne są dzisiaj ładowarki dla aut elektrycznych, a w Polsce w ciągu kilku lat ma powstać pierwszy punkt tankowania wodoru. Czy w przyszłości kierowcy będą jeździć autami elektrycznymi wodorowymi czy może bateryjnymi? Nie wiemy jeszcze, jaka technologia będzie dominować za kilkanaście, a tym bardziej kilkadziesiąt lat, ale możemy się przygotować do nadchodzącej rewolucji w transporcie.

 

Logistyka rynku paliw w Polsce. Stan obecny. Wyzwania. Perspektywy rozwoju.

Wpisz swój adres email, aby otrzymać wiadomość z linkiem do pobrania. Pamiętaj, że pobierając naszą publikację zgadzasz się by Administratorem Twoich danych osobowych (adres email) został Zespół Doradców Gospodarczych TOR. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych poznasz tutaj https://zdgtor.pl/polityka_prywatnosci/

 

 

PLL LOT na rynku Europy Środkowej i Wschodniej

Rynek lotniczy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej jest stosunkowo słabo rozwinięty na tle całego kontynentu. Nawet największe w tym regionie lotnisko w Wiedniu nie mieści się w pierwszej dwudziestce największych portów lotniczych w Europie. Całościowy zbiór zagadnień dotyczących rynku lotniczego w Europie Środkowo – Wschodniej na tle UE odnajdziecie Państwo w raporcie przygotowany przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o.o.

 

PLL LOT na rynku Europy Środkowej i Wschodniej

Wpisz swój adres email, aby otrzymać wiadomość z linkiem do pobrania. Pamiętaj, że pobierając naszą publikację zgadzasz się by Administratorem Twoich danych osobowych (adres email) został Zespół Doradców Gospodarczych TOR. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych poznasz tutaj https://zdgtor.pl/polityka_prywatnosci/

 

 

Hałas komunikacyjny: źródła i metody przeciwdziałania

 

Hałas to zanieczyszczenie – jedno z większych zagrożeń ekologicznych, zaraz po zanieczyszczonym powietrzu. Hałas stał się jednym z tematów poruszanych w ramach Kongresu Czystego Powietrza zorganizowanego 27 lutego 2019 r. przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, Mazowiecką Agencję Energetyczną Sp. z o.o. oraz Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o. Chodziło o pokazanie hałasu jako jednego z poważniejszych problemów, z jakimi muszą się zmierzyć samorządy: województw, gmin i powiatów oraz zarządzający drogami, liniami kolejowymi czy portami lotniczymi.

 

Hałas komunikacyjny: źródła i metody przeciwdziałania

Wpisz swój adres email, aby otrzymać wiadomość z linkiem do pobrania. Pamiętaj, że pobierając naszą publikację zgadzasz się by Administratorem Twoich danych osobowych (adres email) został Zespół Doradców Gospodarczych TOR. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych poznasz tutaj https://zdgtor.pl/polityka_prywatnosci/

 

 

 

Liberalizacja rynku miejskich przewozów autobusowych

LIBERALIZACJA RYNKU MIEJSKICH PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH to raport przygotowany przez ZDG TOR we współpracy z Mobilis. Opracowanie analizuje rynek krajowej miejskiej komunikacji zbiorowej w kontekście aktualnych problemów transportu publicznego w Polsce, szans i zagrożeń przed nim stojących oraz oczekiwań pasażera. Szczególną uwagę przywiązano do wybranych 21 ośrodków miejskich o szczególnie rozwiniętych systemach komunikacji zbiorowej. Zbiór ten to ok. 22% mieszkańców Polski, ale aż 67% wykonywanej pracy przewozowej w komunikacji miejskiej i ok. 56% pracy przewozowej w miejskiej komunikacji autobusowej. Polskie miasta mogą znacząco zyskać na częściowej liberalizacji miejskich przewozów autobusowych i większym otwarciu tego rynku na prywatnych operatorów wyłaniania ich w ramach konkurencyjnych przetargów organizowanych, pod warunkiem organizowania ich na bazie jasnych, racjonalnych zasad.

Liberalizacja rynku miejskich przewozów autobusowych

Wpisz swój adres email, aby otrzymać wiadomość z linkiem do pobrania. Pamiętaj, że pobierając naszą publikację zgadzasz się by Administratorem Twoich danych osobowych (adres email) został Zespół Doradców Gospodarczych TOR. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych poznasz tutaj https://zdgtor.pl/polityka_prywatnosci/

 

 

Polska na drodze do elektromobilności

„Polska na drodze do elektromobilności” to raport przygotowany przez ZDG TOR we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). W opracowaniu przedstawiamy obecną skalę wykorzystania alternatywnych źródeł napędu w drogowym transporcie publicznym w Polskich miastach. Pokazujemy plusy i minusy każdego z rozwiązań oraz zwracamy uwagę na konieczność wyboru odpowiedniej strategii ładowania. Opisujemy także kwestie związane ze zmieniającym się otoczeniem prawny oraz co raz większym zainteresowaniem miast zielonymi środkami transportu. Zobaczcie czy przyszłość komunikacji miejskiej rzeczywiście należy do elektryków!

Polska na drodze do elektromobilności

Wpisz swój adres email, aby otrzymać wiadomość z linkiem do pobrania. Pamiętaj, że pobierając naszą publikację zgadzasz się by Administratorem Twoich danych osobowych (adres email) został Zespół Doradców Gospodarczych TOR. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych poznasz tutaj https://zdgtor.pl/polityka_prywatnosci/

 

 

Strefy Czystego Transportu – Kompendium Wiedzy

Niniejszy dokument pokazuje podstawy prawne funkcjonowania stref w Polsce, przedstawia strefy już funkcjonujące w Europie, identyfikuje wyzwania stojące przed polskimi miastami oraz wskazuje na rozwiązania, które są adekwatne do zastosowania w lokalnych warunkach. Kompendium wyjaśnia m.in.:

– jak wytyczyć granice obszaru strefy czystego transportu,

– jak zorganizować wjazd do strefy czystego transportu (systemy weryfikacji uprawnień do wjazdu, jakie typy pojazdów za darmo, jakie za opłatą, etc.),

– jak złagodzić konsekwencje wprowadzenia stref czystego transportu.

Strefy Czystego Transportu - Kompendium Wiedzy

Wpisz swój adres email, aby otrzymać wiadomość z linkiem do pobrania. Pamiętaj, że pobierając naszą publikację zgadzasz się by Administratorem Twoich danych osobowych (adres email) został Zespół Doradców Gospodarczych TOR. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych poznasz tutaj https://zdgtor.pl/polityka_prywatnosci/

 

 

Warszawskie biura na nowych torach

Wspólnie wytypowaliśmy cztery lokalizacje, które uważamy za najbardziej perspektywiczne zarówno pod względem dostępu do transportu publicznego, szczególnie szynowego, jak i planowanych w tych miejscach inwestycji biurowych. Wśród wybranych obszarów znalazły się: okolice ronda Daszyńskiego, Dworca Południowego, Dworca Gdańskiego wraz z rondem Zgrupowania AK „Radosław” oraz okolice skrzyżowania ulic Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej.

W raporcie analizujemy stopień skomunikowania poszczególnych obszarów oraz przedstawiamy zmiany jakie do 2021 roku zostaną wprowadzone w zakresie infrastruktury transportowej. Informacje te zostały zestawione z prognozami dotyczącymi m.in. powierzchni biurowych, wysokości czynszów, współczynnika pustostanów, popytu oraz liczby pracowników. Mamy nadzieję, że wiedza ta okaże się przydatna w procesie podejmowania decyzji o lokalizacji nowych inwestycji oraz przy wyborze siedzib dla firm, które kładą duży nacisk na tworzenie jak najlepszych warunków dla swoich pracowników.

Warszawskie biura

Wpisz swój adres email, aby otrzymać wiadomość z linkiem do pobrania. Pamiętaj, że pobierając naszą publikację zgadzasz się by Administratorem Twoich danych osobowych (adres email) został Zespół Doradców Gospodarczych TOR. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych poznasz tutaj https://zdgtor.pl/polityka_prywatnosci/

 

 

Railway Rolling Stock in Poland 2018

Raport “Tabor kolejowy w Polsce 2018” jest anglojęzycznym raportem opisującym rynek eksploatacji, produkcji i modernizacji taboru w Polsce. Dokument przygotowany przez Railway Market – CEE Railway Rolling Stock Review jest niezastąpionym źródłem informacji na temat użytkowania pojazdów szynowych, ich rodzajów, a także planów zakupu nowych jednostek i modernizacji starych. Badanie dostarcza użytecznej wiedzy o jednym z największych rynków taboru kolejowego w Europie Środkowej i Wschodniej.

Raport zawiera ponad 240 stron wiedzy, szczególnie atrakcyjnych dla:

– zagranicznych firmy dostarczających produktów i rozwiązań na polski rynek kolejowy,

– podmiotów planujących wejście na polski rynek,

– podmiotów planujących rozwijać swoją działalność,

– firm konsultingowych.

Chcesz się dowiedzieć więcej? Napisz do nas!

raport@tor-wydawnictwo.pl

 

Trams in Poland 2018

Tramwaje w Polsce 2018 ” to anglojęzyczny raport dokumentujący warunki eksploatacji i produkcji tramwajów w Polsce. Dostarcza również informacji o infrastrukturze tramwajowej w poszczególnych miastach kraju. Dokument przygotowany przez Railway Market – CEE Railway Rolling Stock Review, jest źródłem informacji o operatorach tramwajowych, rodzajach taboru, z których korzystają oraz planach ich modernizacji i zakupu. Analiza dostarcza cennych informacji na temat jednego z największych rynków transportu publicznego w całej Europie Środkowej i Wschodniej.

Raport zawiera ponad 70 stron wiedzy, szczególnie przydatne dla:

– zagranicznych firm dostarczających produkty i rozwiązania na polski rynek kolejowy,

– podmiotów planujących wejście na polski rynek,

– podmiotów planujących rozwijać swoją działalność,

– firm konsultingowych.

Chcesz się dowiedzieć więcej? Napisz do nas!

raport@tor-wydawnictwo.pl

 

Zatrudnianie cudzoziemców – sytuacja prawna a potrzeby branży budowlanej

Raport „Zatrudnianie cudzoziemców – sytuacja prawna a potrzeby branży budowlanej” jest opisem obecnego stanu kadr sektora infrastrukturalnego. W pierwszej części opracowania przedstawiona została w szerszym kontekście sytuacja cudzoziemców na polskim rynku pracy. Następnie opisane zostały realia branży, która cierpi z powodu znacznych deficytów kadrowych. Opisano także możliwe długofalowe konsekwencje dla realizacji inwestycji, które mogą wyniknąć z powodu braku pracowników. Kolejne części opracowania poświęcone zostały kwestiom prawnym: obecnie funkcjonującym regulacjom w zakresie zatrudniania cudzoziemców, rodzajom umów na podstawie których można zatrudnić pracownika z zagranicy oraz przyznawaniu uprawnień budowlanych.

Zatrudnianie cudzoziemców

Wpisz swój adres email, aby otrzymać wiadomość z linkiem do pobrania. Pamiętaj, że pobierając naszą publikację zgadzasz się by Administratorem Twoich danych osobowych (adres email) został Zespół Doradców Gospodarczych TOR. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych poznasz tutaj https://zdgtor.pl/polityka_prywatnosci/

 

 

Elektromobilność – dobre praktyki

Włączenie samochodów z klasycznym napędem hybrydowym bez modułu plug-in do planu rozwoju elektromobilności w Polsce, integracja elektrycznego car sharingu z transportem publicznym oraz precyzyjne zaplanowanie sieci ładowania – to najważniejsze rekomendacje dla polskiego rynku z raportu Zespołu Doradców Gospodarczych TOR nt. dobrych praktyk w europejskiej elektromobilności.

Elektromobilność - dobre praktyki

Wpisz swój adres email, aby otrzymać wiadomość z linkiem do pobrania. Pamiętaj, że pobierając naszą publikację zgadzasz się by Administratorem Twoich danych osobowych (adres email) został Zespół Doradców Gospodarczych TOR. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych poznasz tutaj https://zdgtor.pl/polityka_prywatnosci/

 

 

 

Perspektywy zmian na rynku nieregularnego transportu publicznego

Na rynku transportu pasażerskiego realizowanego samochodami osobowymi od lat funkcjonują odrębne formy usług przewidzianych w ustawie o transporcie drogowym, w tym tradycyjne taksówki, przewozy okazjonalne oraz przewóz osób samochodami osobowymi. Te obszary działalności gospodarczej przechodzą w ostatnich latach znaczną transformację wywołaną zmieniającymi się wymaganiami konsumentów, postępem technologicznym, pojawieniem się nowych modeli biznesowych oraz urynkowieniem usług przewozu osób.

Perspektywy zmian na rynku nieregularnego transportu publicznego 2017

Wpisz swój adres email, aby otrzymać wiadomość z linkiem do pobrania. Pamiętaj, że pobierając naszą publikację zgadzasz się by Administratorem Twoich danych osobowych (adres email) został Zespół Doradców Gospodarczych TOR. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych poznasz tutaj https://zdgtor.pl/polityka_prywatnosci/

 

 

 

Parkingi a transport zbiorowy w miastach

Raport w zwięzły sposób przedstawia kluczowe problemy miast, takie jak suburbanizację, korki czy smog, wskazując cele i cechy dobrej polityki parkingowej, ale przede wszystkim prowadzi rozważania jakie rozwiązania  mogą przynieść rzeczywistą poprawę narastającego problemu. Opracowanie zawiera analizę całościowych kosztów podróżowania po mieście i wnioski dotyczące obecnych narzędzi polityki parkingowej: stawek za parkowanie, godzin obowiązywania, zasięgu stref płatnego parkowania, możliwości powstawania parkingów off-street, a w końcu także rozwiązań z zakresu technologii informatycznych czy ekonomii współdzielenia.

 

PARKINGI A TRANSPORT ZBIOROWY W MIASTACH

Wpisz swój adres email, aby otrzymać wiadomość z linkiem do pobrania. Pamiętaj, że pobierając naszą publikację zgadzasz się by Administratorem Twoich danych osobowych (adres email) został Zespół Doradców Gospodarczych TOR. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych poznasz tutaj https://zdgtor.pl/polityka_prywatnosci/

 

 

Porównanie środków transportu

Raport przygotowany wspólnie z firmą Newspoint porównujący preferencje internautów w zakresie wyboru środku transportu przy podróżach długodystansowych.

Porównanie środków transportu autobus, pociąg, samolot

Wpisz swój adres email, aby otrzymać wiadomość z linkiem do pobrania. Pamiętaj, że pobierając naszą publikację zgadzasz się by Administratorem Twoich danych osobowych (adres email) został Zespół Doradców Gospodarczych TOR. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych poznasz tutaj https://zdgtor.pl/polityka_prywatnosci/

 

 

Elektromobilność w polskich miastach

Raport opisuje bieżącą sytuację w segmencie rynku elektromobilności oraz zawiera rekomendacje w związku z pracami legislacyjnymi rządu. Publikacja została przygotowana przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR we współpracy z Europejskim Funduszem Leasingowym, Volkswagen Group Polska oraz firmą Uber.

Elektromobilność w polskich miastach 2017

Wpisz swój adres email, aby otrzymać wiadomość z linkiem do pobrania. Pamiętaj, że pobierając naszą publikację zgadzasz się by Administratorem Twoich danych osobowych (adres email) został Zespół Doradców Gospodarczych TOR. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych poznasz tutaj https://zdgtor.pl/polityka_prywatnosci/

 

 

Ceny biletów w transporcie publicznym

Punktem wyjścia dla opracowania była satysfakcja pasażera korzystającego z usług transportu zbiorowego, tym co na nią wpływa i na ile cena biletu (z punktu widzenia tzw. „passenger experience”) musi korespondować z jakością
czy rozbudowaniem oferty transportowej.

Raport zawiera zestawienie, w którym prezentujemy 18 miast wojewódzkich w Polsce z informacją jakie środki transportu publicznego w tych miastach występują oraz jakie są w nich koszty za podstawowy bilet jednorazowy oraz miesięczny. Dodatkowo pokazujemy dane GUS dotyczące średniego wynagrodzenia brutto w danym województwie
i koszt biletu miesięcznego jako % tegoż wynagrodzenia. Celem tego zabiegu jest pokazanie jak wysoka jest cena biletu w danym regionie biorąc pod uwagę realną siłę nabywczą jego mieszkańców.

Ceny biletów w transporcie publicznym 2017

Wpisz swój adres email, aby otrzymać wiadomość z linkiem do pobrania. Pamiętaj, że pobierając naszą publikację zgadzasz się by Administratorem Twoich danych osobowych (adres email) został Zespół Doradców Gospodarczych TOR. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych poznasz tutaj https://zdgtor.pl/polityka_prywatnosci/

 

 

Railway rolling stock in Poland 2017

Raport “Tabor kolejowy w Polsce 2017” jest anglojęzycznym raportem opisującym rynek eksploatacji, produkcji i modernizacji taboru w Polsce. Dokument przygotowany przez Railway Market – CEE Railway Rolling Stock Review jest niezastąpionym źródłem informacji na temat użytkowania pojazdów szynowych, ich rodzajów, a także planów zakupu nowych jednostek i modernizacji starych. Badanie dostarcza użytecznej wiedzy o jednym z największych rynków taboru kolejowego w Europie Środkowej i Wschodniej.

Raport zawiera ponad 240 stron wiedzy, szczególnie atrakcyjnych dla:

– zagranicznych firmy dostarczających produktów i rozwiązań na polski rynek kolejowy,

– podmiotów planujących wejście na polski rynek,

– podmiotów planujących rozwijać swoją działalność,

– firm konsultingowych.

RAILWAY ROLLING STOCK IN POLAND 2017

Wpisz swój adres email aby otrzymać wiadomość z linkiem do pobrania

 

 

Trams in Poland 2017

“Tramwaje w Polsce 2017 ” to anglojęzyczny raport dokumentujący warunki eksploatacji i produkcji tramwajów w Polsce. Dostarcza również informacji o infrastrukturze tramwajowej w poszczególnych miastach kraju. Dokument przygotowany przez Railway Market – CEE Railway Rolling Stock Review, jest źródłem informacji o operatorach tramwajowych, rodzajach taboru, z których korzystają oraz planach ich modernizacji i zakupu. Analiza dostarcza cennych informacji na temat jednego z największych rynków transportu publicznego w całej Europie Środkowej i Wschodniej.

Raport zawiera ponad 70 stron wiedzy, szczególnie przydatne dla:

– zagranicznych firm dostarczających produkty i rozwiązania na polski rynek kolejowy,

– podmiotów planujących wejście na polski rynek,

– podmiotów planujących rozwijać swoją działalność,

– firm konsultingowych.

TRAMS IN POLAND 2017

Wpisz swój adres email aby otrzymać wiadomość z linkiem do pobrania

 

 

Kobiety w Infrastrukturze i Transporcie

Kobiety zdecydowanie rzadziej niż mężczyźni zajmują wysokie stanowiska w wielu firmach i branża transportowa czy infrastrukturalna nie jest tu wyjątkiem. Raport zawiera informacje na temat wpływu kobiet na działalność organizacji.

Kobiety w Infrastrukturze i Transporcie 2017

Wpisz swój adres email, aby otrzymać wiadomość z linkiem do pobrania. Pamiętaj, że pobierając naszą publikację zgadzasz się by Administratorem Twoich danych osobowych (adres email) został Zespół Doradców Gospodarczych TOR. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych poznasz tutaj https://zdgtor.pl/polityka_prywatnosci/

 

 

Poland’s arms procurement report 2016

Rok 2016 był pierwszym pełnym rokiem w ramach nowego rządu, który narzucił istotne zmiany w polskiej polityce obronności i uzbrojeniu. Wraz z końcem 2016 roku i kilkumiesięcznymi zmianami, jest to dobry moment na podsumowanie najnowszych wydarzeń i prognozowanie prawdopodobnego kierunku działań w 2017 roku. KomunikaTOR, agencja PR i PA agencja specjalizująca się w branżach regulowanych w tym sektorze obrony, przygotowali raport, który pokazuje wpływ tegorocznych wydarzeń, a także perspektywy na przyszły rok.

POLAND’S ARMS PROCUREMENT REPORT 2016

Wpisz swój adres email, aby otrzymać wiadomość z linkiem do pobrania. Pamiętaj, że pobierając naszą publikację zgadzasz się by Administratorem Twoich danych osobowych (adres email) został Zespół Doradców Gospodarczych TOR. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych poznasz tutaj https://zdgtor.pl/polityka_prywatnosci/

 

 

Kierunki rozwoju lotnictwa w Polsce

Raport jest próbą odpowiedzi na pytanie, jakie będzie wzajemne oddziaływanie sektorów transportu na siebie i czy równoczesne inwestowanie na danym obszarze w kolej, drogi i lotnictwo, a także żeglugę śródlądową, przyniesie pozytywne zmiany dla pasażerów i transportu ładunków. Spojrzenie na lotnictwo wymaga spojrzenia na cały transport w Polsce. Strategia lotnicza powinna powiązać ze sobą wszystkie elementy i podmioty funkcjonujące na rynku. Opracowanie jest wkładem do dyskusji w tym obszarze.

 

Kierunki rozwoju lotnictwa w Polsce

Wpisz swój adres email, aby otrzymać wiadomość z linkiem do pobrania. Pamiętaj, że pobierając naszą publikację zgadzasz się by Administratorem Twoich danych osobowych (adres email) został Zespół Doradców Gospodarczych TOR. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych poznasz tutaj https://zdgtor.pl/polityka_prywatnosci/

 

 

Kolejowe przewozy pasażerskie

Biała Księga – Kolejowe Przewozy Pasażerskie stanowi kontynuację prac RBF nad publikacją opracowań analitycznych prezentujących aktualny stan polskiego kolejnictwa w wymiarze ogólnym dotyczącym całego systemu kolejowego, jak i w zakresie wybranych podsystemów lub zagadnień problemowych.

Autorzy starali się przekazać jak najbardziej obiektywną i aktualną diagnozę sytuacji pasażerskiego transportu szynowego na podstawie dostępnych danych i wiedzy eksperckiej, korzystając jednocześnie z doświadczeń i punktu widzenia najważniejszego uczestnika procesu przewozowego: pasażera, czyli klienta tych usług. Biała Księga omawia główne zasoby wykorzystywane w przewozach pasażerskich koleją, od infrastruktury, poprzez operatorów przewozów, tabor, stacje i usługi towarzyszące. Sporo miejsca poświęcono zagadnieniom niezwiązanym bezpośrednio z procesem technologicznym przewozu, które jednak mają duży wpływ na rozwój przewozów kolejowych, a niekiedy w decydującym stopniu wpływają na podejmowanie decyzji o wyborze
środka komunikacji. Są to m.in. systemy taryfowo-biletowe oraz systemy informacji pasażerskiej. Jako kolejny, krytyczny dla jakości świadczonych przez koleje usług opisany został również problem tworzenia, stosowania i stabilności rozkładów jazdy.

 

Kolejowe przewozy pasażerskie 2016

Wpisz swój adres email, aby otrzymać wiadomość z linkiem do pobrania. Pamiętaj, że pobierając naszą publikację zgadzasz się by Administratorem Twoich danych osobowych (adres email) został Zespół Doradców Gospodarczych TOR. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych poznasz tutaj https://zdgtor.pl/polityka_prywatnosci/

 

 

Biała Księga Mobilności

Dokument powstał dzięki staraniom członków Stowarzyszenia Transportu Publicznego oraz osób przez Stowarzyszenie zaproszonych. Biała Księga Mobilności stanowić ma punkt wyjścia do ogólnokrajowej dyskusji na temat zmian zachodzących w sferze mobilności i transportu publicznego. Ma na celu pokazanie decydentom różnego szczebla, jak wiele zmian zachodzi w nawykach transportowych Polaków i ułatwi sprostanie oczekiwaniom obywateli.

Biała Księga Mobilności 2015

Wpisz swój adres email, aby otrzymać wiadomość z linkiem do pobrania. Pamiętaj, że pobierając naszą publikację zgadzasz się by Administratorem Twoich danych osobowych (adres email) został Zespół Doradców Gospodarczych TOR. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych poznasz tutaj https://zdgtor.pl/polityka_prywatnosci/

 

 

Analiza rynku producentów i dostawców taboru szynowego, a także analiza rynku modernizacji pojazdów EZT

Toczący się proces restrukturyzacji spółki Przewozy Regionalne będzie skutkować m.in. tym, że w jednej grupie kapitałowej (Agencja Rozwoju Przemysłu) skupią się udziały w kilku przedsiębiorstwach funkcjonujących w branży transportu kolejowego. ARP posiadać będzie kontrolę nad przewoźnikiem (PR), przedsiębiorstwem zajmującym się produkcją i modernizacją taboru (FPS-Cegielski) oraz spółką leasingującą tabor (PTS). Sytuacja ta niesie zagrożenie powstania quasi-monopolu na rynku napraw pojazdów elektrycznych (EN57).

 

Analiza rynku producentów i dostawców taboru szynowego, a także analiza rynku modernizacji pojazdów EZT

Wpisz swój adres email, aby otrzymać wiadomość z linkiem do pobrania. Pamiętaj, że pobierając naszą publikację zgadzasz się by Administratorem Twoich danych osobowych (adres email) został Zespół Doradców Gospodarczych TOR. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych poznasz tutaj https://zdgtor.pl/polityka_prywatnosci/

 

 

 

Biała Księga Mobilności

Biała Księga Mobilności to głos w dyskusji na temat nowoczesnych technologii transportowych i zmian zachodzących na rynku transportu zbiorowego w Polsce i na świecie.

Biała Księga Mobilności 2014

Wpisz swój adres email, aby otrzymać wiadomość z linkiem do pobrania. Pamiętaj, że pobierając naszą publikację zgadzasz się by Administratorem Twoich danych osobowych (adres email) został Zespół Doradców Gospodarczych TOR. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych poznasz tutaj https://zdgtor.pl/polityka_prywatnosci/

 

 

Biała Księga Infrastruktury

Dokument powstał dzięki staraniom członków Stowarzyszenia „Inicjatywa dla Infrastruktury” oraz osób przez Stowarzyszenie zaproszonych. Biała Księga stanowi punkt wyjścia do ogólnokrajowej dyskusji na temat relacji między podmiotami zaangażowanymi w inwestycje w polską infrastrukturę transportową i przesyłową a krajowym wzrostem gospodarczym i jakością życia w Polsce.

Biała Księga Infrastruktury 2013

Wpisz swój adres email, aby otrzymać wiadomość z linkiem do pobrania. Pamiętaj, że pobierając naszą publikację zgadzasz się by Administratorem Twoich danych osobowych (adres email) został Zespół Doradców Gospodarczych TOR. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych poznasz tutaj https://zdgtor.pl/polityka_prywatnosci/

 

 

Kolej na działanie – mapa problemów polskiego kolejnictwa

„Biała księga 2013. Kolej na działania – mapa problemów polskiego kolejnictwa” stanowi kontynuację pierwotnego opracowania wydanego z inicjatywy Forum Kolejowego – Railway Business Forum. Jej głównym celem jest wskazanie na tle opisu aktualnej sytuacji kolejnictwa najważniejszych problemów stwarzających bariery dla rozwoju transportu szynowego w Polsce.

Kolej na działanie 2013

Wpisz swój adres email, aby otrzymać wiadomość z linkiem do pobrania. Pamiętaj, że pobierając naszą publikację zgadzasz się by Administratorem Twoich danych osobowych (adres email) został Zespół Doradców Gospodarczych TOR. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych poznasz tutaj https://zdgtor.pl/polityka_prywatnosci/

 

 

Plan zrównoważonego transportu dla Inowrocławia

Celem głównym planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego obejmującego obszar właściwy dla organizatora tego transportu Miasta Inowrocław jest tworzenie efektywnego systemu komunikacji publicznej przyczyniającego się do trwałego podnoszenia jakości życia w mieście zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Plan zrównoważonego rozwoju dla Inowrocławia 2013

Wpisz swój adres email, aby otrzymać wiadomość z linkiem do pobrania. Pamiętaj, że pobierając naszą publikację zgadzasz się by Administratorem Twoich danych osobowych (adres email) został Zespół Doradców Gospodarczych TOR. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych poznasz tutaj https://zdgtor.pl/polityka_prywatnosci/

 

 

Mapa problemów polskiego kolejnictwa

Wśród celów Białej księgi – mapy problemów polskiego kolejnictwa najistotniejsze to:

> wskazanie obszarów newralgicznych dla stanu transportu szynowego w Polsce,

> identyfikacja głównych problemów stojących na przeszkodzie rozwojowi kolejnictwa,

> zebranie w jednym dokumencie wniosków z analiz obejmujących poszczególne zagadnienia,

> przygotowanie materiału źródłowego dla decydentów na różnych szczeblach planujących politykę transportową w zakresie kolejnictwa

> wskazanie ogólnych rekomendacji dla działań naprawczych i rozwojowych.

Mapa problemów polskiego kolejnictwa 2009

Wpisz swój adres email, aby otrzymać wiadomość z linkiem do pobrania. Pamiętaj, że pobierając naszą publikację zgadzasz się by Administratorem Twoich danych osobowych (adres email) został Zespół Doradców Gospodarczych TOR. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych poznasz tutaj https://zdgtor.pl/polityka_prywatnosci/